De Meent Groep is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze erkenning is het mogelijk om onze opleidingen voor trainers en coaches vrij van BTW aan te bieden.
 

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Kijk hier voor meer info omtrent CRKBO.