Jongen staat bij cassiere bij de kassa

Training Herkennen van en omgaan met mensen met autisme

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u bij een autisme vriendelijke benadering.

MEE De Meent Groep biedt daarom een geaccrediteerde training aan professionals: Herkennen van en omgaan met mensen met autisme. Deze training bestaat uit drie modules gericht op: zelf ervaren, kennis opdoen en toepassing in de praktijk. MEE verzorgt de training zowel op basis van open inschrijving als in-company.

 

Module 1: Het Autisme Belevings Circuit

Het Autisme Belevings Circuit is ontworpen om zelf te ervaren wat mensen met autisme dagelijks tegen kunnen komen. Door middel van belevingsopdrachten ervaart u zelf hoe mensen met autisme het leven van alledag kunnen ervaren. De ervaring die u hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met autisme.

Deelnemers ervaren:

 • Hoeveel moeite het kost om een denkpatroon los te laten en over te schakelen naar een nieuw denkpatroon.
 • Wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
 • Hoe het is om verschillende prikkels tegelijkertijd binnen te krijgen.
 • Hoe het voelt om frustraties te ervaren, die mensen met autisme ook kunnen hebben.

 

Module 2: Kennis van autisme

In deze module wordt het theoretisch kader gegeven. Wanneer spreken we van een autisme spectrum stoornis. Welke oorzaak kan autisme hebben. Door middel van een stuk theorie, beeldmateriaal en diverse oefeningen vergroten de deelnemers hun kennis over autisme.

Deelnemers weten/ begrijpen:

 • Hoe het brein werkt van iemand met en iemand zonder autisme.
 • Wat kenmerken zijn van mensen met autisme.
 • Hoe de kenmerken van invloed zijn op het functioneren van iemand met autisme.
 • Het belang van het aanpassen van de communicatie voor mensen met autisme.
 • Hoe met mensen met autisme om te gaan, aan de hand van ontvangen tips.

 

Module 3: Autisme in de praktijk

Na het volgen van de module ‘kennis van autisme’ richt deze module zich op praktijksituaties. De deelnemers koppelen de praktijkopdracht terug en er wordt geoefend met communicatie met mensen met autisme. Een ervaringsdeskundige vertelt zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om autisme te hebben en welke tips de ervaringsdeskundige voor hen heeft. Want niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet werkt.

Na afloop van deze module:

 • Heeft u inzicht gekregen in uw manier van communiceren met mensen met autisme.
 • Kunt u het geleerde vanuit de training koppelen aan het verhaal van de ervaringsdeskundige.
 • Kunt u uw communicatie aanpassen aan iemand met autisme.
 • Heeft u kunnen oefenen met de tips die u heeft gekregen in de begeleiding van iemand met autisme.

 

Voor wie

Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met autisme werkt.

Aantal deelnemers en duur

De tijdsinvestering is drie uur per module en er kunnen maximaal veertien personen deelnemen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd voor Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 3 punten per module krijgen.

Aanmelden of meer informatie?

Meld je direct aan via open inschrijving of klik hier voor een in-company training.

Als gemeente weten wat de mogelijkheden zijn van subsidie ZonMw? Klik hier voor meer informatie.