Jongen staat bij cassiere bij de kassa

Training Herkennen van en omgaan met mensen met autisme

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u bij een autisme vriendelijke benadering.

MEE De Meent Groep biedt daarom een geaccrediteerde training aan professionals: Herkennen van en omgaan met mensen met autisme. De basistraining bestaat uit twee bijeenkomsten. Deelnemers doen kennis op over autisme en ervaren hoe het is om een autisme spectrum stoornis te hebben. Een eventuele derde bijeenkomst richt zich op toepassing in de praktijk van de deelnemer. MEE verzorgt de training zowel op basis van open inschrijving als in-company.


Basistraining

In een webtraining* van twee uur krijgen deelnemers informatie over mensen met autisme:

 • wanneer spreken we van een autisme spectrum stoornis
 • welke oorzaak kan autisme hebben
 • wat is contextblindheid
 • de verschillende termen worden toegelicht
 • u krijgt zicht op de verschillende uitingsvormen van autisme
 • we bespreken het signaleren
 • met voorbeelden vertaalt de trainer de theorie naar de praktijk

Er wordt in kleine groepjes gewerkt, zodat interactie mogelijk is en de deelnemers vragen kunnen stellen aan de trainer.  

Na de webtraining maken deelnemers een huiswerkopdracht.

*Als in-company een webtraining niet gewenst is, kan dit eerste deel van de training in overleg ook live worden gegeven. Deze bijeenkomst duurt drie uur.

Op een later moment wordt de basistraining vervolgd met een live-training van drie uur. Wij nemen daarbij uiteraard de nodige Coronamaatregelen, 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen wordt gewaarborgd.

De live-training bestaat uit: 

 • een stukje herhaling van de theorie
 • aanpassen van eigen communicatie en houding
 • ervaringsoefeningen
 • bespreken van praktijksituaties.  

Resultaat

 • U ervaart hoeveel moeite het kost om een denkpatroon los te laten en over te schakelen naar een nieuw denkpatroon.
 • U beleeft zelf wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
 • U ervaart hoe het is om verschillende prikkels tegelijkertijd binnen te krijgen.
 • U voelt hoe het is om frustraties te ervaren, die mensen met autisme ook kunnen hebben.
 • U begrijpt hoe het brein werkt van iemand met en iemand zonder autisme.
 • U weet wat kenmerken zijn van mensen met autisme.
 • U begrijpt hoe de kenmerken van invloed zijn op het functioneren van iemand met autisme.
 • U snapt het belang van het aanpassen van de communicatie voor mensen met autisme.
 • U weet hoe met mensen met autisme om te gaan, aan de hand van ontvangen tips.

Ervaringsdeskundige

Tijdens de training vertelt indien mogelijk een ervaringsdeskundige zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om autisme te hebben en welke tips de ervaringsdeskundige voor hen heeft. Want niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet werkt. 


 

Extra bijeenkomst autisme in de praktijk

Als u dat wenst kunt u na de basistraining een derde dagdeel volgen. Hierin richten deelnemers zich op praktijksituaties. De deelnemers koppelen de praktijkopdracht terug en er wordt geoefend met communicatie met mensen met autisme.

Resultaat:

 • U heeft inzicht in uw manier van communiceren met mensen met autisme.
 • U kunt uw communicatie aanpassen aan iemand met autisme.
 • U heeft kunnen oefenen met de tips die u heeft gekregen in de begeleiding van iemand met autisme.

  

Voor wie

Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met autisme werkt.

Aantal deelnemers en duur

Er kunnen maximaal 14 personen deelnemen, afhankelijk van de grootte van de ruimte. Deel één bestaat uit de webtraining van twee uur met een huiswerkopdracht van één uur (of eventueel drie uur live). Het tweede deel van de training (de live-bijeenkomst) duurt drie uur. Het eventuele extra dagdeel Autisme in de praktijk duurt ook drie uur.

Locatie

Zolang de Coronamaatregelen nodig zijn, werken wij bij voorkeur op één van onze eigen locaties. Deze zijn hier speciaal voor ingericht. Als u als opdrachtgever gebruik wilt maken van een eigen locatie dan kan dat in overleg. Wij hebben een protocol waar in staat waar de locatie aan moet voldoen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 6 punten voor de basistraining krijgen en 3 punten voor het eventueel extra te volgen dagdeel Autisme in de praktijk.

Aanmelden of meer informatie?

Meld je direct aan via open inschrijving of klik hier voor een in-company training.

Als gemeente weten wat de mogelijkheden zijn van subsidie ZonMw? Klik hier voor meer informatie.