Twee meiden op een bankje kijken op een telefoon

Training Herkennen van en omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is uiterlijk niet zichtbaar en veel mensen met een licht verstandelijke beperking zijn verbaal erg goed onderlegd. In uw beroep werkt u dagelijks met veel verschillende mensen. U bent gewend om veel te praten en uitleg te geven. Desondanks kan het voorkomen dat dit bij bepaalde mensen niet goed werkt. Sommige mensen komen bijvoorbeeld niet opdagen voor een afspraak. Of voeren de gemaakte afspraken niet uit.

Mogelijk functioneert iemand dan op een licht verstandelijk beperkt niveau. Mensen die functioneren op een licht verstandelijk beperkt niveau vragen een andere manier van bejegening.

MEE De Meent Groep biedt daarom een training aan professionals: Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze training bestaat uit drie modules gericht op: zelf ervaren, kennis opdoen en toepassing in de praktijk. MEE verzorgt de training zowel op basis van open inschrijving als in-company. Bent u bewindvoerder, curator of mentor? Voor u is in samenwerking met de BMBI de training LVB en bewindvoering ontwikkeld.

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking

Module 1: Ervaar LVB

Tijdens het belevingscircuit ervaart u hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking. Door middel van belevingsopdrachten gaat u zelf beleven en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is voor mensen met een licht verstandelijke beperking en welke emoties dit kan oproepen. De ervaring die u hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking. Het circuit is ontworpen samen met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Deelnemers ervaren:

 • Waar mensen met een licht verstandelijke beperking tegenaan kunnen lopen in onze (complexe) maatschappij.
 • Wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
 • Hoe frustrerend het kan zijn als de wereld om je heen te ingewikkeld is.

Module 2: Kennis van LVB

In deze module wordt het theoretisch kader gegeven. Wanneer spreken we van een verstandelijke beperking? De verschillende termen worden toegelicht en u krijgt inzicht in het ontwikkelingsniveau waarop mensen met een licht verstandelijke beperking functioneren. Door middel van een stuk theorie, beeldmateriaal en diverse oefeningen vergroten de deelnemers hun kennis over verstandelijke beperkingen.

Na afloop van deze module:

 • Weet u wat zwakbegaafd en verstandelijk beperkt is.
 • Kunt u beter inschatten wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking.
 • Heeft u praktische tips gekregen over hoe met mensen met een licht verstandelijke beperking om te gaan en hoe u uw communicatie kunt aanpassen.
 • En weet u hoe u bepaalde problemen kunt voorkomen, door een andere aanpak toe te passen.

Module 3: LVB in de praktijk

Na het volgen van de module ‘kennis van LVB’ richt deze module zich op praktijksituaties. De deelnemers koppelen de praktijkopdracht terug en er wordt geoefend met communicatie met mensen met een licht verstandelijke beperking. Een ervaringsdeskundige vertelt zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan een ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om een licht verstandelijke beperking te hebben en welke tips de ervaringsdeskundige voor hen heeft. Niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet werkt.

Na afloop van deze module:

 • Heeft u inzicht gekregen in uw manier van communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Kunt u het geleerde vanuit de training koppelen aan de praktijk van de ervaringsdeskundige.
 • Kunt u uw communicatie aanpassen aan iemand met een licht verstandelijke beperking.
 • Heeft u kunnen oefenen met de tips in de begeleiding van iemand met een licht verstandelijke beperking.

Voor wie

Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking werkt.

Aantal deelnemers en duur

De tijdsinvestering is drie uur per module en er kunnen maximaal veertien personen deelnemen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 3 punten per module krijgen.

Meer informatie

Meld je direct aan via open inschrijving of klik hier voor een in-company training.

Als gemeente weten wat de mogelijkheden zijn van subsidie ZonMw? Klik hier voor meer informatie.


Bekijk hier een filmpje over de training Herkennen van en omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking.