Twee meiden op een bankje kijken op een telefoon

Training Herkennen van en omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is uiterlijk niet zichtbaar en veel mensen met een licht verstandelijke beperking zijn verbaal erg goed onderlegd. In uw beroep werkt u dagelijks met veel verschillende mensen. U bent gewend om veel te praten en uitleg te geven. Desondanks kan het voorkomen dat dit bij bepaalde mensen niet goed werkt. Sommige mensen komen bijvoorbeeld niet opdagen voor een afspraak. Of voeren de gemaakte afspraken niet uit.

Mogelijk functioneert iemand dan op een licht verstandelijk beperkt niveau. Mensen die functioneren op een licht verstandelijk beperkt niveau vragen een andere manier van bejegening.

MEE De Meent Groep biedt daarom een training aan professionals: Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. De basistraining bestaat uit twee bijeenkomsten: deelnemers doen kennis op over een licht verstandelijke beperking en ervaren hoe het is om een licht verstandelijke beperking te hebben. Een eventuele extra derde bijeenkomst richt zich op toepassing in de praktijk van de deelnemer. MEE verzorgt de training zowel op basis van open inschrijving als in-company.

Bent u bewindvoerder, curator of mentor? Voor u is in samenwerking met de BPBI de training LVB en bewindvoering ontwikkeld.

Nieuw vanaf dit najaar bij de MEE Academie: de training LVB en GGZ problematiek.

 


 

Basistraining

In een webtraining* van twee uur krijgen deelnemers informatie over mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB):  

 • wanneer spreken we van een verstandelijke beperking
 • de verschillende termen worden toegelicht
 • u krijgt inzicht in het ontwikkelingsniveau waarop mensen met een licht verstandelijke beperking functioneren.
 • door middel van een stuk theorie en beeldmateriaal vergroten de deelnemers hun kennis over verstandelijke beperkingen
 • we bespreken het signaleren
 • met voorbeelden vertaalt de trainer de theorie naar de praktijk.  

Er wordt in kleine groepjes gewerkt zodat interactie mogelijk is en de deelnemers vragen kunnen stellen aan de trainer. Na de webtraining maken de deelnemers een huiswerkopdracht.

*Als in-company een webtraining niet gewenst is, kan dit eerste deel van de training in overleg ook live worden gegeven. Deze bijeenkomst duurt drie uur.

De basistraining wordt vervolgd met een live-training van drie uur. Wij nemen daarbij uiteraard de nodige Coronamaatregelen, 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen wordt gewaarborgd.

De live-training bestaat uit: 

 • een stukje herhaling van de theorie
 • aanpassen van eigen communicatie en houding
 • ervaringsoefeningen
 • bespreken van praktijksituaties.  

Resultaat:

 • U ervaart waar mensen met een licht verstandelijke beperking tegenaan kunnen lopen in onze (complexe) maatschappij.
 • U ervaart wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
 • U ervaart hoe frustrerend het kan zijn als de wereld om je heen te ingewikkeld is.
 • U weet wat zwakbegaafd en verstandelijk beperkt is.
 • U kunt beter inschatten wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking.
 • U heeft praktische tips gekregen over hoe met mensen met een licht verstandelijke beperking om te gaan en hoe u uw communicatie kunt aanpassen.
 • U weet hoe u bepaalde problemen kunt voorkomen, door een andere aanpak toe te passen.

Ervaringsdeskundige

Tijdens de training vertelt indien mogelijk een ervaringsdeskundige zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om een licht verstandelijke beperking te hebben en welke tips de ervaringsdeskundige voor hen heeft. Niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet werkt.


 

Extra bijeenkomst LVB in de praktijk

Als u dat wenst kunt u na de basistraining een derde dagdeel volgen waarin deelnemers zich richten op praktijksituaties. De deelnemers koppelen de praktijkopdracht terug en er wordt geoefend met communicatie met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Resultaat:

 • U heeft inzicht in uw manier van communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • U kunt uw communicatie aanpassen aan iemand met een licht verstandelijke beperking.
 • U heeft kunnen oefenen met de tips in de begeleiding van iemand met een licht verstandelijke beperking. 

 

Voor wie

Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een licht verstandelijke beperking werkt.

Aantal deelnemers en duur

Er kunnen maximaal 14 personen deelnemen, afhankelijk van de grootte van de ruimte. Deel één bestaat uit de webtraining van twee uur met een huiswerkopdracht van één uur (of eventueel drie uur live). Het tweede deel van de training (de live-bijeenkomst) duurt drie uur. Het eventuele extra dagdeel LVB in de praktijk duurt ook drie uur. 

Locatie

Zolang de Coronamaatregelen nodig zijn, werken wij bij voorkeur op één van onze eigen locaties. Deze zijn hier speciaal voor ingericht. Als u als opdrachtgever gebruik wilt maken van een eigen locatie dan kan dat in overleg. Wij hebben een protocol waar in staat waar de locatie aan moet voldoen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 6 punten voor de basistraining krijgen en 3 punten voor het eventueel extra te volgen dagdeel LVB in de praktijk.

Meer informatie

Meld je direct aan via open inschrijving of klik hier voor een in-company training.

Als gemeente weten wat de mogelijkheden zijn van subsidie ZonMw? Klik hier voor meer informatie.


Bekijk hier een filmpje over de training Herkennen van en omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking.