Jongen in kruiwagen geduwd door vader

Training Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel

Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel betekent een breuk in iemands levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was en dit heeft een grote impact op iemands leven. Zowel voor de persoon met niet aangeboren hersenletsel, als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak diverse problemen op. Een standaard aanpak is er niet, maatwerk is altijd vereist. Dit vraagt deskundigheid op het gebied van niet aangeboren hersenletsel, mede omdat het vaak ook gaat om onzichtbaar letsel.

MEE biedt daarom een training aan professionals: Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Deze training bestaat uit twee bijeenkomsten gericht op: kennis opdoen over niet aangeboren hersenletsel en toepassing in de praktijk. MEE biedt deze training zowel op open inschrijving als in-company.

Inhoud

De deelnemers krijgen theoretische kennis aangereikt over niet aangeboren hersenletsel (NAH). De theorie wordt door middel van voorbeelden vertaald naar de praktijk, zodat professionals NAH in hun dagelijks werk gaan signaleren / herkennen en de communicatie hier op kunnen aanpassen. Daarnaast deelt een ervaringsdeskundige zijn of haar ervaringen met NAH. Iemand met NAH vertelt wat het in het dagelijks leven betekent om deze beperking te hebben. Of iemand uit de naaste omgeving van een persoon met NAH vertelt zijn of haar verhaal. In de training gaan de deelnemers aan de slag met ervaringsoefeningen om zo hun vaardigheden en houdingsaspecten te verbeteren. In de tweede bijeenkomst is er ook ruimte om praktijksituaties te bespreken.

Resultaat

Na het volgen van deze training hebben de deelnemers kennis van:

  • Wat is NAH?
  • De mogelijke oorzaken van NAH.
  • Het verschil tussen aangeboren, traumatisch en niet traumatisch hersenletsel.
  • De zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH voor de cliënt en zijn/haar omgeving.
  • Tips in de begeleiding van en de communicatie met mensen met NAH.

Voor wie

Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of Werk en inkomen, binnen een sociale werkvoorziening, woonbegeleiders of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met niet aangeboren hersenletsel werkt.

Aantal deelnemers en duur

De tijdsinvestering is twee dagdelen van drie uur. Er kunnen maximaal veertien personen deelnemen. 

Trainer

Deze training wordt gegeven door een trainer van MEE. De trainer is theoretisch goed onderlegd en heeft, naast ervaring met het werken met groepen, praktijkervaring in het ondersteunen van mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Meer informatie

Meld je direct aan via open inschrijving of klik hier voor een in-company training.

Als gemeente weten wat de mogelijkheden zijn van subsidie ZonMw? Klik hier voor meer informatie.