Arbeidsvoorwaarden

Onze organisatie kent een aantal aantrekkelijke personeelsregelingen, zoals:

 • een flexibele arbeidstijdenregeling, waardoor je binnen een aantal grenzen je eigen werktijden/werkplaats kunt bepalen
 • een reiskostenvergoedingsregeling
 • een studiefaciliteitenregeling
 • een bedrijfsfitnessregeling

Als je bij MEE werkt is bovendien de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing. Dit houdt onder andere in: 

 • een marktconform loongebouw
 • 36-urige werkweek
 • 144 uur vakantieverlof (fulltime) + minimaal 57 extra vrije uren (PBL-uren)
 • deelname in Pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW (voorheen PGGM)
 • mogelijkheid om in deeltijd te werken
 • deels betaald ouderschapsverlof
 • vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering van 7,05%
 • de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve ziektekostenregeling van het IZZ of Zilveren Kruis Achmea. De werkgever verstrekt een bijdrage in de premie voor een aantal aanvullende pakketten
 • meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fietsenplan, uitruil eindejaarsuitkering, kopen en verkopen van vakantie-uren)

 Werk en mantelzorg

MEE De Meent Groep is door het landelijke samenwerkingsverband Werk & Mantelzorg gecertificeerd als Mantelzorgvriendelijke werkgever. Dit wil zeggen dat MEE De Meent Groep aandacht heeft voor haar mantelzorgende medewerkers, het onderwerp bespreekbaar maakt en mogelijkheden biedt om werk en zorgtaken te combineren.