Navigatie

Ontevreden of klacht

Gesprek met de medewerker

Als u ontevreden bent of een klacht heeft, is de eerste stap om dit te bespreken met de medewerker waar het om gaat. We hopen dat u uw klacht in samenspraak kunt oplossen. Vindt u het moeilijk om uw ontevredenheid te uiten bij uw contactpersoon van MEE, neem dan contact op met zijn of haar leidinggevende. Wij stellen het namelijk zeer op prijs als u wel laat weten dat u ergens ontevreden over bent. Door uw klachten serieus te nemen, kan MEE haar dienstverlening verbeteren en kunnen vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen worden. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Procedure ideeën, klachten en meldingen cliënten

In onze klachtenregeling staat uitgebreid beschreven hoe wij uw klacht behandelen. Deze regeling kunt u bij ons opvragen. Het kan zijn dat u het met de afhandeling van uw klacht niet eens bent. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Onafhankelijke externe klachtencommissie

Blijft u een ontevreden gevoel houden, dan kunt u een beroep doen op de externe klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie waarin mensen zitten die verstand hebben van onze sector. Mensen die kunnen luisteren en oordelen over uw klacht.

Zo dient u een klacht in bij de klachtencommissie:

  • De klachtencommissie ontvangt uw klacht het liefst schriftelijk. Dat kan per email (klik hier voor het e-mailadres) ter attentie van Externe klachtencommissie MEE Stichtingen Brabant en Limburg.
  • U en de medewerker van MEE over wie u een klacht heeft, kunnen de klacht mondeling dan wel schriftelijk toelichten.
  • Als de medewerker van MEE een stuk ter verdediging schrijft, ontvangt u dit ook.
  • De commissie komt tot een oordeel als zij u beiden heeft gehoord.
  • Als de commissie oordeelt dat MEE niet correct heeft gehandeld, dan zal MEE zich inzetten om dit te herstellen.

Lees hier meer over de externe klachtencommissie.

Bewaartermijn klacht

De bewaartermijn van de klacht is gelijk aan de bewaartermijn van het dossier voor zover de klacht wordt afgehandeld binnen MEE. Zodra de klacht behandeld wordt door de Externe klachtencommissie MEE stichtingen Brabant en Limburg, is het Klachtenreglement MEE-organisaties in Brabant en Limburg van toepassing.

Een klacht indienen bij de rechter

Als u uw klacht bij een rechter wilt laten behandelen, kunt u het beste bij een advocaat of bij het Juridisch Loket informeren hoe u dat kunt doen.