Navigatie

Veel gestelde vragen Klachtencommissie

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten.


 • U kunt een klacht indienen als klant van een MEE-organisatie in Noord-Brabant en Limburg, als wettelijk vertegenwoordiger, ouder of voogd, kind, broer, zus of schriftelijk gemachtigde van de klant.

 • U kunt uw klacht indienen via email (klik hier) ter attentie van Externe klachtencommissie MEE Stichtingen Brabant en Limburg. Uw klacht kan door de klachtencommissie pas in behandeling worden genomen, als uw klacht aan een aantal voorwaarden voldoet. Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of de klachtencommissie uw klacht kan behandelen.

  Lees voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure.


 • U dient uw klacht binnen een redelijke termijn in te dienen.


 • Voor de klager zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.


 • Nadat de klachtencommissie uw klacht heeft ontvangen, geeft de klachtencommissie in de regel binnen tien weken een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Eventueel kan de klachtencommissie hierbij aanbevelingen doen. Vervolgens beslist de MEE-organisatie binnen 10 werkdagen welke maatregelen zij neemt naar aanleiding van het oordeel en de eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie.


 • Indien de klachtencommissie een hoorzitting noodzakelijk acht, worden u en de betreffende MEE-organisatie uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw klacht mondeling toelichten en reageren op de schriftelijke reactie van de MEE-organisatie.


 • Tijdens de zitting wordt uw klacht door de klachtencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de MEE-organisatie. Ook de MEE-organisatie kan haar standpunt mondeling toelichten.


  De zitting is niet openbaar; de klachtencommissie bepaalt wie er ter zitting aanwezig mag zijn. U kunt zich door een gemachtigde en/of andere persoon laten bijstaan. U dient de naam van deze persoon/personen voordat de zitting plaatsvindt aan de klachtencommissie door te geven. De zitting vindt plaats op een voor beide partijen geschikte locatie.


  Aan het eind van de zitting geeft de klachtencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De klachtencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is.


  Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.


 • De MEE-organisatie moet zich houden aan het oordeel van de klachtencommissie. Slechts in uitzonderlijke situaties kan zij hiervan afwijken. Zij dient dit extra te motiveren en de klachtencommissie te horen voordat zij een afwijkend besluit neemt. De aanbevelingen van de klachtencommissie zijn niet bindend. Over de aanbevelingen kan de MEE-organisatie een eigenstandige beslissing nemen.


 • De MEE-organisatie beslist binnen 10 werkdagen welke maatregelen zij neemt naar aanleiding van het oordeel en de eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie. De MEE-organisatie informeert u en de klachtencommissie hierover.


 • Nee. De klachtencommissie behandelt alleen klachten tegen MEE-organisaties in Noord-Brabant en Limburg. De MEE-organisaties in andere werkgebieden hebben een eigen onafhankelijke klachteninstantie. Neem contact op met de betreffende MEE-organisatie voor meer informatie.


 • Nee. De klachtencommissie is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen. Klachten die gericht zijn op schadevergoeding worden niet in behandeling genomen.