Navigatie

Vrijwillige hulp in Zuidoost Brabant

MEE bemiddelt in Zuidoost Brabant tussen vrijwilligers en hulpvragers met een beperking of hun mantelzorgers. De vrijwilligers bieden praktische ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme of ADHD. Hun hulp verlicht mantelzorgers en draagt eraan bij dat mensen met een beperking zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De vrijwilligers kunnen daarbij altijd terugvallen op professionele begeleiding door ervaren cliëntondersteuners van MEE.

In overleg is er bijna altijd een oplossing te vinden voor een specifieke hulpvraag.

Vormen van zogenaamde informele ondersteuning zijn bijvoorbeeld:

Een maatje

Een maatje ondersteunt een (jong) volwassene met beperking bij het ondernemen van activiteiten in en rondom huis, in de wijk of de stad. Een maatje kan ook ondersteuning bieden bij het zelfstandig leren reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Klik hier voor meer informatie over MEE op weg.

De Logeerkring

Logeeropvang in vrijwillige gastgezinnen voor kinderen en jong volwassenen met een beperking. Deze logeermogelijkheid zorgt ervoor dat ouders/het gezin ontlast worden en dat het kind/de (jong)volwassene een dag- of weekendbesteding heeft en andere ervaringen opdoet.

Oppas- en Speelhulp

Een oppas is een vrijwilliger die (vaak in de avonduren) oppast op een kind met een beperking en, indien mogelijk, tegelijkertijd vaardigheden aanleert. Een speelhulp is een vrijwilliger die vaak wordt ingezet tijdens “spitsuren”, op woensdagmiddag of in het weekend.

Een vriendengroep van mensen met een beperking (KlikMEE vrienden maken)

Mensen met een beperking worden collectief met elkaar in contact gebracht, zodat zij samen vrijetijdsactiviteiten kunnen ondernemen. De vriendengroep wordt ondersteund door een vrijwilliger die hiervoor toegerust is en die de groep vaardigheden aanleert om sociale contacten aan te gaan en te behouden.

Thema-/ontmoetingsbijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen met als doel:- mensen met een beperking of mantelzorgers informatie en handvatten geven voor de praktijk van alledag- elkaar ontmoeten

Meer informatie

Neem met een vraag of voor meer informatie contact op met het team Informele ondersteuning van MEE in Zuidoost Brabant.

Bel 088 465 35 55 of stuur een email aan meedoen@meedemeentgroep.nl.