Deze mensen werken bij MEE

Bij MEE De Meent Groep werken zo’n 350 medewerkers. Een groot deel van hen werkt als cliëntondersteuner in de wijk- en jeugdteams in de gemeenten in ons werkgebied. Een ander deel werkt binnen een van de werkmaatschappijen of bij de staf en ondersteunende diensten.

Kundig op vele terreinen

Alle medewerkers hebben verstand van zaken. Zij zijn HBO/Academisch opgeleid en weten goed wat het betekent om een beperking te hebben en hoe maatschappelijke drempels te slechten. Zij leren dit in het dagelijks gesprek met hun cliënten, die ervaringsdeskundig zijn. Veel van onze medewerkers zijn door persoonlijke ervaringen betrokken bij mensen met een beperking. Cliënten ontmoeten bij hen begrip en hoeven niet veel uit te leggen over hun beperking. De medewerkers pakken graag aan, vanuit hun passie om resultaat voor mensen met een beperking te behalen.

Zij helpen mensen met vragen over alle facetten van het leven; van opvoeding en ontwikkeling, wonen en samenleven, tot leren en werken en regelgeving en geldzaken. Net zo lang tot de cliënt de regie in eigen hand heeft en zijn problemen zelf kan oplossen.

Naast de cliënt staan

Onze medewerkers, de cliëntondersteuners, staan altijd náást hun cliënten. Als gelijkwaardige partners werken zij samen aan een oplossing van de problemen. Onze medewerkers werken vanuit het besef dat mensen met een beperking en de mensen in hun omgeving vaak meer kunnen dan zij zelf denken. Samen vinden zij de juiste wegen en middelen om de cliënt in zijn kracht te zetten. Zo ondersteunt MEE mensen met een beperking bij een zelfstandig leven.

Sociale Netwerk versterking

Onze consulenten zijn geschoold in Sociale Netwerk Versterking. Zo helpen we mensen hun eigen ondersteuning te organiseren. We kijken samen met de cliënt welke vragen hij heeft en welke mensen uit zijn netwerk kunnen meedenken over oplossingen. Zo ontstaat er een fijnmazig, informeel steunsysteem om mensen heen. Pas als cliënten of de mensen uit het netwerk de problemen niet zelf kunnen oplossen komt professionele zorg of hulp in beeld. We delen deze methodieken met gemeenten, opdrachtgevers en professionals van andere organisaties. Wij ondersteunen ook het netwerk – de sociale omgeving – van mensen met een beperking, zoals gezinsleden, familie, vrienden of collega’s. Zij kunnen advies of praktische ondersteuning krijgen om iemand met een beperking verder te helpen of om hun taak als mantelzorger uit te kunnen voeren.

Ondernemerschap

Onze medewerkers zijn ondernemend. Ze zoeken voortdurend naar nieuwe kansen, slimmere samenwerkingsvormen, nog krachtiger methoden van ondersteuning. Ze gaan vernieuwende allianties aan met externe partners, als onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, buurt- en vrijwilligersinitiatieven, gemeenten en werkgevers. Ze delen hun kennis met iedereen die een bijdrage kan leveren aan een zelfstandig leven voor mensen met een beperking.