Bekendmaking naam Geld en Zo

Geld en Zo

Donderdag 8 november is de nieuwe inloop voor vragen over geld en formulieren officieel gepresenteerd in ‘t Spectrum in Schijndel. Inge Schouwink, sociaal werker bij Welzijn De Meierij onthulde met wethouder Menno Roozendaal van gemeente Meierijstad de naam van de inloop Geld&Zo aan de ruim 50 aanwezigen.

Inge is trots: ‘Als samenwerkende organisaties in Meierijstad delen we onze kennis ondermeer in de werkgroep armoede. We kijken er naar uit in Schijndel te starten met Geld&Zo. We doen dit in verbinding met andere organisaties en initiatieven in Meierijstad die actief zijn rondom armoede. Zij hebben in een klankbordgroep meegedacht. We hopen dat we er met de vrijwilligers voor kunnen zorgen dat mensen geen drempel ervaren om binnen te lopen!’

Geld tekort beïnvloedt je leven

Ook wethouder Roozendaal spreekt de geïnteresseerden toe: ‘Veel mensen kampen met geld tekort. Dit heeft veel invloed op het handelen en ook op het niet handelen van mensen. Vaak leidt dit tot stress en komt de gezondheid onder druk te staan. Eenzaamheid ligt op de loer. Begin 2018 heeft gemeente Meierijstad nieuw armoedebeleid vormgegeven met vele betrokkenen uit Meierijstad. Het bestrijden en voorkomen van armoede staat hoog op onze agenda.’ Hij eindigt zijn betoog met het uitspreken van complimenten voor de samenwerking tussen de vijf instellingen (Juvans, Lumens, MEE, ONS welzijn en Welzijn De Meierij) in Meierijstad en dit initiatief. En doet de oproep aan de inwoners van Schijndel: ‘Kom eens langs!’

Een schuldenvrije toekomst

Na de wethouder is het woord aan Mieke Bosch, zij is een jaar lang armoede ambassadeur bij gemeente Meierijstad. In haar werk is zij vooral op zoek naar de mensen die nog niet bij gemeente Meierijstad komen en geen uitkering of ander hulp hebben. Daartoe heeft zij bijvoorbeeld veel contact met vrijwilligers en medewerkers verbonden aan diverse organisaties die bij mensen thuis komen. Om deze mensen via bestaande wegen eerder te kunnen bereiken en verder te helpen. Mieke: ‘Schulden ontstaan meestal vanuit een andere vervelende situatie zoals bijvoorbeeld een overlijden, echtscheiding of ontslag. Iedereen verdient een schone lei en schuldenvrije toekomst.’

Om hulp vragen is een grote stap

Mieke stelt ons voor aan Berna. Na een scheiding stond zij er alleen voor. Ze moest gaan betalen om eerder gemaakte schulden af te lossen. Zelf zocht ze uit wat ze kon doen om de situatie op te lossen. Berna vertelt: ‘De stap om om hulp te vragen was heel groot. Maar toen ontmoette ik Mieke die mij weer op weg hielp.’ De schulden van Berna worden gesaneerd en er is een goede bewindvoerder aangesteld. Van een tijdelijk oproepcontract van 1 uur per week, werkt Berna nu 40 uur per week. Ook heeft ze inmiddels een kleine woning waar zij reuzeblij mee is. Zo komt haar leven weer op de rit. Over twee jaar is zij schuldenvrij. Of ze het dan weer alleen kan? Zelf zegt ze daarop: ‘Ik weet niet of ik het over twee jaar helemaal alleen kan doen, liefst heb ik er nog een poosje iemand bij.’ ‘Er is een programma om je daarbij te helpen’, stelt Mieke haar gerust.

Er gaat een wereld voor je open

Ook Piet vertelt zijn verhaal: ‘Op 55 jarige leeftijd stopte ik als ondernemer. En ging ik weer terug naar school. Om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Er gaat een wereld voor je open. Ik had gouden handjes, maar je moest mij geen pen geven. Vroeger ging alles mondeling, toen kwamen de faxen en daarna email. Al die papieren en formulieren, daar liep ik in vast. Zodoende ging ik weer naar school. Niet in de buurt hoor, ik schaamde me kapot! Vijf jaar geleden had ik hier ook niet gestaan. Nu wil ik graag iedereen het advies geven: heb je moeite met taal? probeer dat toch zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. En als je ergens mee bezig bent, maak dan het ook af!’

Ècht voor de inwoners

Erik Dracht, regiomanager bij MEE sluit de ochtend af: ‘Als samenwerkende organisaties in Meierijstad wilden we op gebied van het voorkomen en bestrijden van armoede iets bereiken waar inwoners echt baat bij hebben. We zijn er trots op dat dat gelukt is met Geld&Zo in Schijndel. Alle vrijwilligers en medewerkers achter Geld&Zo, heel veel succes!’