Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Bestuurlijke fusie MEE Zuidoost Brabant en De Meent Groep

Per 1 juli 2017 is MEE Zuidoost Brabant als zelfstandige stichting aangesloten bij de holding De Meent Groep. Onder de holding De Meent Groep vallen vanaf die datum vijf zelfstandige MEE-organisaties: MEE Noord en Midden Limburg, MEE Noordoost Brabant, MEE regio ’s-Hertogenbosch, MEE regio Tilburg en MEE Zuidoost Brabant. Met deze fusie bundelen wij onze kracht, zodat we meedoen voor mensen met een beperking nóg beter mogelijk kunnen maken.

VN-verdrag

Hiermee haken we aan op het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat één jaar geleden in werking is getreden. Met het VN-verdrag is Nederland verplicht om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking hun eigen keuzes kunnen maken. Dit sluit volledig aan bij de missie van MEE: meedoen mogelijk maken voor mensen met een beperking. Nog steeds komen mensen obstakels tegen bij het meedoen, maar ook bij het vinden van passende ondersteuning en zorg. Zij kunnen bij ons terecht met alle vragen en zorgen over leven met een beperking.