Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Verschilmaker in programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

Een van onze onafhankelijke cliëntondersteuners is in 2018 tijdelijk gedetacheerd als verschilmaker in het Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ). Zij richtte zich op complexe zorgvragen waarbij de cliënt zich 'van het kastje naar de muur' gestuurd voelt. OPaZ krijgt veel van deze vragen en casuïstiek binnen. Soms kan direct doorverwezen worden naar de juiste persoon of organisatie, maar vaak zijn de vragen te complex of is de route niet duidelijk. De verschilmaker zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. De verschilmaker heeft diverse complexe vraagstukken en casuïstiek verder in kaart gebracht en de geleerde lessen teruggekoppeld aan het ministerie.