Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

11 Koplopergemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning in regio

Koplopergemeenten

Het Rijk stelt deze kabinetsperiode € 55 miljoen extra beschikbaar om een impuls te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Een deel van deze middelen gaat naar koplopergemeenten. Dit zijn gemeenten die het aanbod en de kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning willen verbeteren. Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning.

11 koplopergemeenten

In een aantal rondes worden koplopergemeenten aangewezen. In november 2019 was de aftrap van de 3e ronde. Maar liefst 11 gemeenten in ons werkgebied doen nu mee aan deze subsidieregeling. Vanuit eerdere rondes waren er al gemeente Deurne, Heeze-Leende, Veldhoven, Helmond en Tilburg. Nu komen daar gemeente Roerdalen, ‘s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Bernheze, Sint-Michielsgestel en Boxtel (MijnGemeenteDichtbij) bij. In 9 van deze gemeenten is MEE als regisseur de kartrekker in de doorontwikkeling. Projectleider Brigitte Joosten vertelt hierover.

Keuzevrijheid in onafhankelijke cliëntondersteuning

Brigitte: “Vanuit de visie en kaders van de gemeente bekijken we hoe we onafhankelijke clientondersteuning verder kunnen ontwikkelen. Ons streven is onafhankelijke cliëntondersteuning breed te organiseren en toegankelijk te maken voor iedereen. De burger moet ook een keuze hebben tussen professionele en vrijwillige cliëntondersteuners. Mits de gemeente daarvoor open staat natuurlijk. Als regisseur brengen we vrijwilligers en professionals samen in een werkgroep. Van daar uit bekijken we hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan onafhankelijke clientondersteuning binnen de betreffende gemeente. We bespreken het begrip ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’: wat houdt dat in, hoe werken we daarin samen en hoe geven we er bekendheid aan zodat burgers de weg gemakkelijk vinden. Daarbij kijken we hoe we elkaar kunnen aanvullen en gebruik kunnen maken van elkaar kennis en mogelijkheden. In het belang van de burger. Want daar doen we het voor. Om dat steeds voor ogen te houden sluit bij zo’n werkgroep ook een vertegenwoordiging van burgers aan. Zo is altijd een ervaringsdeskundige vanuit MEE betrokken en bijvoorbeeld een adviesraad sociaal domein of cliëntenraad.

Ook bekijken we hoe onafhankelijke cliëntondersteuning echt breed ingezet kan worden binnen een gemeente. Nu is onafhankelijke cliëntondersteuning vaak gekoppeld aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We merken echter dat het wenselijk is voor gemeenten om onafhankelijke cliëntondersteuning breder in te zetten. Dus ook vanuit de Jeugdwet en de Participatiewet. Zodat het ook écht voor iedereen toegankelijk is.

Doorontwikkeling is niet afhankelijk van koplopergemeenten

Er zijn ook gemeenten die buiten dit koplopertraject om hun onafhankelijke cliëntondersteuning willen verbeteren. Zoals gemeente Someren, waar we geholpen hebben bij de doorontwikkeling.

In ons dagelijks contact met (kwetsbare) mensen met een beperking horen we wat hen belemmert bij het volwaardig meedoen in de samenleving. En hoe helpend juist dán onafhankelijke cliëntondersteuning kan zijn. Met deze kennis en onze ervaring in de bejegening en omgang met mensen met een beperking doen we aanbevelingen in het nóg beter positioneren en inrichten van onafhankelijke cliëntondersteuning.” Lees hier meer over wat MEE kan betekenen.