Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Cliënten schuiven aan bij MEE

Schuif aan bij MEE

De Cliëntenraad en ervaringsdeskundigen van MEE organiseerden in Zuidoost Brabant twee bijeenkomsten voor cliënten van MEE. Zij waren erg benieuwd naar hoe cliënten de ondersteuning van MEE ervaren. Deze ervaringen helpen om het werk van MEE nog beter te maken.

Cliënten spraken met elkaar over de bereikbaarheid van MEE, de vindbaarheid, zichtbaarheid en de deskundigheid. Dat leverde interessante gesprekken op. En de ervaringen die naar voren kwamen waren in beide bijeenkomsten vergelijkbaar.

Bereikbaarheid prima, vindbaarheid kan beter

MEE is moeilijk te vinden. Cliënten worden vaak door andere op MEE gewezen.

“Voordat ik bij MEE zat, had ik nooit van MEE gehoord.”


Maar als MEE gevonden is, dan is de bereikbaarheid tijdens de ondersteuning prima. Er is snel contact, geen wachttijd. Cliënten voelen zich hierdoor serieus genomen. Na afronding van de ondersteuning is er ook weer snel contact gelegd bij nieuwe vragen.

“De cliëntondersteuner geeft snel antwoord, dat geeft rust. Je zit anders steeds te wachten en dan duurt een week lang.”

Cliëntondersteuners weten waar ze het over hebben

Cliënten zijn enorm tevreden over de deskundigheid van MEE-medewerkers. Ze voelen zich begrepen, serieus genomen en ervaren veel steun. Cliëntondersteuners weten waar ze het over hebben. Ze begrijpen de gevolgen van een beperking en zijn duidelijk over wat wel en wat niet kan. Cliëntondersteuners van MEE nemen meer tijd, waardoor cliënten hun verhaal kunnen doen.

“Cliëntondersteuners hebben kennis over de beperking. Als ik mijn verhaal vertelde konden we meteen door, ze begrepen me meteen.”

Verbeter en vasthouden

“We kregen verschillende tips mee van cliënten,” vertelt MEE regiomanager Jeannette van den Tillaart. “Die hebben vooral te maken met de vindbaarheid en zichtbaarheid van MEE. Ook werd de wens uitgesproken om de bereikbaarheid en deskundigheid zo te houden. De houding en kennis van cliëntondersteuners wordt gewaardeerd. Het is fijn te horen dat zij het verschil maken voor cliënten.”

Meerjarenplan

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden ter harte genomen. Jeannette: “De signalen en adviezen hebben we meegenomen bij het ontwikkelen van ons meerjarenplan. En die zie je ook terug bij de beloften die we daarin aan onze cliënten doen.”