Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Integrale Vroeghulp

Een unieke samenwerking

Integrale Vroeghulp (IVH) is een laagdrempelig advies- en coördinatiepunt voor ouders die behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Binnen Integrale Vroeghulp werken jeugdhulporganisaties, zorg en onderwijs samen voor (ouders van) kinderen van 0 tot 7 jaar met een (vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsstoornis. Integrale Vroeghulp coördineert voor deze kinderen de activiteiten van de samenwerkende organisaties.

Eén plan, één team, één aanspreekpunt

De kracht van Integrale Vroeghulp zit in de coördinatie van de samenwerkingsorganisaties, trajectbegeleiding en een multidisciplinair overleg/kernteam. Integrale Vroeghulp gaat bij ieder kind uit van één plan, één team en één aanspreekpunt. De coördinatie en afstemming in de hulpverlening verbetert daardoor aanzienlijk en zorgt ervoor dat kind en ouders snel de juiste hulp krijgen. Daarmee worden meer problemen voor ouders en achterstanden bij kinderen voorkomen en veel kosten voor de samenleving bespaard.

Samen kun je meer betekenen

Hans Timmermans is coördinator Integrale Vroeghulp regio ‘s-Hertogenbosch. Hans: “MEE is een van de samenwerkingspartners die aan de wieg heeft gestaan van Integrale Vroeghulp. We vinden deze samenwerking tussen jeugdhulpverlening, zorg en onderwijs heel erg belangrijk. Juist door deze samenwerking kun je meer betekenen voor kinderen en hun ouders. De synergie die hiervan uit gaat maakt het mogelijk dat kinderen een korter traject kunnen doorlopen en ouders niet steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd. MEE faciliteert de coördinatiefunctie en de inzet van trajectbegeleiders/casemanagers. MEE hecht veel waarde aan het preventieve karakter dat hiervan uit gaat. Wij stellen het kind centraal en ouders zijn nauw betrokken bij alle stappen in het traject.”

Zo werkt Integrale Vroeghulp

Ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind van 0 tot 7 jaar, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Integrale Vroeghulp. Vaak worden ouders ook naar Integrale Vroeghulp verwezen door bijvoorbeeld de GGD, kinderopvang of school. Na aanmelding komt een trajectbegeleider/casemanager bij de ouders thuis om te horen welke vragen zij hebben en om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Met toestemming van ouders wordt zoveel mogelijk informatie over het kind verzameld van bijvoorbeeld kinderopvang, huisarts of consultatiebureau.

Na deze uitgebreide intakefase volgt meestal bespreking in een multidisciplinair overleg (MDO). Hieraan nemen vanzelfsprekend de ouders en trajectbegeleider/casemanager deel en een afvaardiging van de samenwerkingspartners. De deskundige inbreng vanuit verschillende perspectieven leidt tot een passend, integraal en onafhankelijk advies aan de ouders. Het MDO stelt met de ouders een plan van aanpak op. Uitgangspunt is dat de ouders de regie houden. De trajectbegeleider/casemanager ondersteunt bij de uitvoering van dit plan en houdt contact met de ouders en hulpverleners die bij het kind betrokken zijn. Op deze manier is er coördinatie/casusregie en wordt er gekeken of hulp goed verloopt. Indien nodig wordt er snel bijgestuurd, opgeschaald of afgeschaald.

Jeugdarts GGD over de samenwerking met Integrale Vroeghulp

“Als Jeugdgezondheidszorg werken wij veel samen met Integrale Vroeghulp. Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier, soms roept dat vraagtekens en twijfels op, bij professionals of bij ouders. Bij jonge kinderen zijn die vraagtekens niet altijd even eenvoudig te duiden. Daarom is het heel goed dat wij naar Integrale Vroeghulp kunnen verwijzen. Vanuit hun team met brede expertise hoeven twijfels niet onnodig lang voort te duren en kunnen ouders en kinderen tijdig verder geholpen worden. De samenwerking met Integrale Vroeghulp verloopt altijd heel prettig, door de laagdrempeligheid en de grote bereidheid om mee te denken.”


In het werkgebied van MEE De Meent Groep coördineert MEE het netwerk Integrale Vroeghulp in de regio's Noord Limburg, regio 's-Hertogenbosch, Land van Cuijk en Midden Brabant.

Meer weten over Integrale Vroeghulp? Kijk dan op www.integralevroeghulp.nl