Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Kick-off Proeftuin CMG

Samen aan de slag om een zorgvraag beter te organiseren

In de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken verschillende organisaties samen. Dat doen zij om inwoners beter te helpen met vragen over wonen, zorg en welzijn. Deze samenwerking heet Proeftuin CGM. Op 14 november kwamen ongeveer 100 medewerkers en vrijwilligers naar de start-bijeenkomst. Samen zetten zij hun handtekening om te gaan werken volgens de Proeftuin-methode.

De vraag staat centraal

De Proeftuin is een aanpak waarbij organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen veel samenwerken. Door die samenwerking kunnen ze inwoners beter helpen met ingewikkelde vragen. Zo’n vraag heeft vaak te maken met verschillende wetten, organisaties en zorgverleners. Overal ligt een deel van de vraag. En dát maakt een duidelijke oplossing moeilijk. In De Proeftuin wordt gekeken naar wat een inwoner echt nodig heeft. Niet naar wat organisaties kunnen bieden. Of welke afspraken in de wetten staan. Dan heb je elkaar nodig om een inwoner met zo’n vraag te helpen.

Samen sterk

Harm Wijnhoven, cliëntondersteuner bij MEE, werkt in de Proeftuin. “Een inwoner klopt met zijn vraag aan bij een van de organisaties, bijvoorbeeld bij MEE,” vertelt Harm. “Ik kijk dan samen met de inwoner naar zijn situatie en naar wat hij wil, wat hij zelf kan en wat hij nodig heeft. Samen maken we een plan en bekijken we welke andere organisaties daarbij nodig zijn. Daarna gaan we met de inwoner en de organisaties om tafel zitten. We vullen het plan verder in en kijken hoe we dit samen waar kunnen maken. We kijken daarbij echt naar de vraag en de behoefte van de inwoner en niet naar het aanbod van organisaties. Als het nodig is buigen we ook bestaande regels en richtlijnen zo om, dat we kunnen doen wat er nodig is.”

Oplossing over wetten en organisaties heen

Harm is enthousiast over de Proeftuin: “Er komen veel verschillende soorten vragen bij de Proeftuin terecht. Bijvoorbeeld over wonen of schulden. Over het organiseren van de juiste zorg of ondersteuning. Maar ook vragen van een aantal inwoners samen die meer verbinding in de wijk willen maken. Per vraag kijken we wat en wie er nodig is om samen met de inwoner tot een goede oplossing te komen. Wat je ziet gebeuren tijdens zo’n overleg tussen de inwoner en betrokken organisaties vind ik mooi. Iedereen hoort het verhaal, hoort wat er aan de hand is. En iedereen aan tafel ziet de persoon waar het over gaat. Het is dichtbij, niet afstandelijk via de telefoon of een formulier. Er zitten mensen aan tafel vanuit verschillende achtergronden. Iedereen stelt vragen en samen denk je na over hoe de inwoner het beste geholpen is. Je legt de verbanden over de organisaties en wetten heen. Het samen aan tafel zitten opent deuren. Het versnelt procedures die vaak lang duren. Dat is beter voor de inwoner en het is vaak ook nog veel goedkoper voor de maatschappij.”

De samenwerkende partijen zijn: gemeente Cuijk, gemeente Grave, gemeente Mill en Sint Hubert, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant, MEE, Mooiland, Sociom, Syntein, Pantein en Unik en vrijwilligers(organisaties) uit de drie gemeenten.

De Proeftuin methode eenvoudig uitgelegd in een filmpje.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/BVsCxuj-EkE