Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Medewerkersbijeenkomst: Festival of Influence

Eens per een á twee jaar komen alle bijna 350 medewerkers, stagiaires en ervaringsdeskundigen bij elkaar op de MEEdag. Een dag die zowel interessant als leuk is en waarop we samen het MEE-gevoel beleven. Op 11 juni 2019 was deze traditionele MEE-dag. Deze keer in festival-vorm. Het 'Festival of Influence'. Met input van onze medewerkers stelden we een gevarieerd programma samen met sprekers en workshops. Met als centraal thema 'invloed'.

Wij, als mens, medewerker en organisatie, worden bewust en onbewust beïnvloed door allerlei omstandigheden. Wet en regelgeving, landelijke en lokale politiek, werkdruk, collega's, het weer en nog veel meer zichtbare en onzichtbare factoren. Tijdens het festival staan we daar bij stil. Wat beïnvloedt jou? En waar heb jij zelf invloed op? Tijdens het Festival of Influence leer je meer over invloed en beïnvloeden.

Naast een gezamenlijk deel met spreker Erik Dannenberg over Inclusie en Yvon van Noort over de Presentiebenadering, stelden medewerkers hun eigen programma samen uit workshops en lezingen. Die waren allemaal op de een of andere manier gelinkt aan invloed en beïnvloeden. Ze gingen bijvoorbeeld over storytelling, motiverende gespreksvoering, werkgeluk, omgaan met stress, begrijpelijk schrijven, communiceren met tekeningen, signaleren en vloggen. Veel indruk maakte een spreker die via zijn vrouw vertelde over het houden van eigen regie en kwaliteit van leven als je Locked-in syndroom hebt. En er was een vertoning van de prijswinnende film ‘Mind my mind’ over een jongen met autisme. Na dit keuzeprogramma keken we tot slot van de dag met onze bestuurder Liesbeth Bomhof vooruit. Liesbeth intruduceerde de meerjarenstrategie die samen met cliënten, medewerkers en relaties tot stand is gekomen.