Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Start coöperatie Toegang Tilburg

Ondersteuning en zorg

In Tilburg werken GGD Hart voor Brabant, IMW, MEE, en de afdelingen Loket Z, Werk & Inkomen en Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg nauw samen in de invulling van de Toegang voor ondersteuningsvragen. Het samenwerkingsverband startte op 1 januari 2019 de Coöperatie Toegang Tilburg (CTT) en voert voor de gemeente Tilburg de dienstverlening inzake ‘Opdracht Toegang, Lichte Ondersteuning en Coördinatie’ uit.

De maatschappelijke opgave van Toegang Tilburg is inwoners sterker maken door te zorgen voor toegang tot passende ondersteuning en/of zorg. Tilburgers kunnen bij de Toegang terecht voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, echtscheiding, geldproblemen, hulp aan huis, huiselijk geweld of leven met een beperking. Als zij er zelf of met hulp uit hun omgeving niet uitkomen, ondersteunen onze professionele medewerkers hen en/of wijzen hen de weg naar mogelijkheden in de wijk. Als het nodig is helpen we hen andere hulp of zorg te krijgen.

Klik hier voor meer informatie over Toegang Tilburg.