MEE in gemeente Cranendonck

U kunt met alle vragen en zorgen over leven met een beperking terecht bij MEE of bij het Sociaal Team.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE. Gratis en zonder verwijzing. Wij denken met u mee en zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt. 
Bel 088 465 35 55 of stuur een email aan mee@meedemeentgroep.nl.

 


Dit kan MEE nog meer voor u doen:


Onafhankelijke cliëntondersteuning bij uw vraag aan de gemeente

U vraagt hulp aan uw gemeente op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen. Dan vindt u het misschien prettig dat er iemand met u meekijkt. Iemand die uitgaat van uw belang en die niet bepaalt welke hulp u krijgt. Dan kunt u bij MEE terecht. Een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE bereidt samen met u gesprekken voor. Hij/zij let erop dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En luistert mee of u antwoord krijgt op al uw vragen. De professionele onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zonder verwijzing. Onafhankelijk van gemeenten en zorgaanbieders.

Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning in deze folder.

Bel 088 465 35 55 of stuur een email aan mee@meedemeentgroep.nl.

 


Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Ook dan kunt u bij MEE terecht. Gratis, zonder verwijzing en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. 

Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.

Bel 088 465 35 55 of stuur een email aan mee@meedemeentgroep.nl.

 


Informele zorg

Mensen met een beperking en hun mantelzorgers kunnen ook voor praktische ondersteuning terecht bij MEE. Bijvoorbeeld als u zoekt naar een maatje bij het ondernemen van activiteiten of zelfstandig leren reizen. Of als u behoefte heeft aan logeeropvang of hulp bij het maken van vrienden. Medewerkers Informele zorg bemiddelen tussen hulpvragers en gemotiveerde vrijwilligers. Deze kunnen altijd terugvallen op de ervaring van en ondersteuning door MEE als dat nodig is. Lees meer over vrijwillige hulp.

Bel 088 465 35 55 of stuur een email aan meedoen@meedemeentgroep.nl

 


Sociaal Juridische Dienstverlening

Wetten, regels en geldzaken zitten vaak ingewikkeld in elkaar. Het is dus niet vreemd dat u niet altijd precies weet welke regels voor u van toepassing zijn. Onze consulenten Sociaal Juridische Dienstverlening zijn op de hoogte van de regelgeving waar u mee te maken heeft of krijgt. Zij weten hoe u van die regels gebruik kunt maken en als het nodig is ondersteunen zij u bij het aanvragen van voorzieningen, een indicatie of persoonsgebonden budget. Wilt u een bezwaarschrift indienen? Ook dan kunt u bij ons terecht voor ondersteuning.

Bel 088 465 35 55 of stuur een email aan mee@meedemeentgroep.nl.