MEE in gemeente Gennep

U kunt met al uw vragen of zorgen over leven met een beperking bij MEE terecht. In de gemeente Gennep kunt u medewerkers van MEE tegenkomen in het Team thuiscoaches.

Maar u kunt ook rechtstreeks bij MEE terecht. Gratis en zonder verwijzing.
Bel 077 396 15 15 of stuur een email aan info@mee-nml.nl.

 


Dit kan MEE nog meer voor u doen: 


Onafhankelijke cliëntondersteuning bij uw vraag aan de gemeente

U vraagt hulp aan uw gemeente op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen. Dan vindt u het misschien prettig dat er iemand met u meekijkt. Iemand die uitgaat van uw belang en die niet bepaalt welke hulp u krijgt. Dan kunt u bij MEE terecht. Een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE bereidt samen met u gesprekken voor. Let erop dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. Luistert mee of u antwoord krijgt op al uw vragen. De professionele onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zonder verwijzing. Onafhankelijk van gemeenten en zorgaanbieders.
Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Bel 077 396 15 15 of stuur een email info@mee-nml.nl.

 


Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Ook dan kunt u bij MEE terecht. Gratis, zonder verwijzing en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor.
Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.

Bel 088 465 34 70 of stuur een email clientondersteuningwlz@demeentgroep.nl

 


 Begeleiding op maat

Heeft u van uw gemeente een indicatie/beschikking kregen voor begeleiding op maat? Dan kan MEE u die begeleiding bieden. Hoe die begeleiding eruit ziet hangt af van uw vraag en situatie. We gaan in ieder geval uit van wat u wilt en kunt. We helpen uw situatie te verbeteren. Als uw doel bereikt is stopt de begeleiding van MEE.

Lees meer over begeleiding op maat in deze folder.

Bel 077 396 15 15 of stuur een email info@mee-nml.nl