MEE in gemeente Son en Breugel

U kunt met alle vragen en zorgen over leven met een beperking terecht bij MEE. In gemeente Son en Breugel kunt u de consulenten van MEE tegenkomen in het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname).

Maar u kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE. Gratis en zonder verwijzing. 
Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan info@meezuidoostbrabant.nl.

 


Dit kan MEE nog meer voor u doen:


 

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Ook dan kunt u bij MEE terecht. Gratis, zonder verwijzing en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. 

Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.

Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan info@meezuidoostbrabant.nl.

 


Ondersteuning werknemers met een arbeidsbeperking

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vinden en/of behouden van een passende baan niet altijd vanzelfsprekend. MEE biedt deze werknemers een arbeidsonderzoek en een diagnose van zijn of haar situatie. Een ervaren consulent ondersteunt op verschillende leefgebieden, waarbij gekeken wordt naar de invloed op de uitvoering van werk door de werknemer. Vaak moet er specifieke aandacht worden gegeven op verschillende momenten in het traject naar werk, zodat iemand uiteindelijk een duurzame werkplek vindt.

Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan info@meezuidoostbrabant.nl.

 


Cursussen voor cliënten en hun netwerk

MEE organiseert regelmatig cursussen en gespreksgroepen voor mensen met een beperking en hun omgeving. Dit doen we wanneer er veel vragen zijn om bepaalde vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld omgaan met geld, sociale vaardigheden/opkomen voor jezelf, seksuele vorming, omgaan met sociale media. We doen dit ook als meerdere vragen zijn om informatie over een bepaald onderwerp zoals opvoeden of autisme. Of als er behoefte is aan het delen van ervaringen over bijvoorbeeld het hebben van een broer of zus die anders is. Benieuwd naar de mogelijkheden in uw gemeente?

Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan info@meezuidoostbrabant.nl.

 


Informele zorg

Mensen met een beperking en hun mantelzorgers kunnen ook voor praktische ondersteuning terecht bij MEE. Bijvoorbeeld als u zoekt naar een maatje bij het ondernemen van activiteiten of zelfstandig leren reizen. Of als u behoefte heeft aan logeeropvang of hulp bij het maken van vrienden. Medewerkers Informele zorg bemiddelen tussen hulpvragers en gemotiveerde vrijwilligers. Deze kunnen altijd terugvallen op de ervaring van en ondersteuning door MEE als dat nodig is. Lees meer over vrijwillige hulp.

Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan pth@meezuidoostbrabant.nl.

 


Sociaal Juridische Dienstverlening

Wetten, regels en geldzaken zitten vaak ingewikkeld in elkaar. Het is dus niet vreemd dat u niet altijd precies weet welke regels voor u van toepassing zijn. Onze consulenten Sociaal Juridische Dienstverlening zijn op de hoogte van de regelgeving waar u mee te maken heeft of krijgt. Zij weten hoe u van die regels gebruik kunt maken en als het nodig is ondersteunen zij u bij het aanvragen van voorzieningen, een indicatie of persoonsgebonden budget. Wilt u een bezwaarschrift indienen? Ook dan kunt u bij ons terecht voor ondersteuning.

Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan info@meezuidoostbrabant.nl.