MEE in gemeente Waalre

U kunt met alle vragen en zorgen over leven met een beperking terecht bij MEE. In gemeente Waalre kunt u in contact komen met MEE via het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname). Bel 040 228 05 00 of mail cmd@waalre.nl.

Maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met MEE. Gratis en zonder verwijzing. Wij denken met u mee en zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt. 
Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan info@meezuidoostbrabant.nl.

 


Dit kan MEE nog meer voor u doen:


Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Ook dan kunt u bij MEE terecht. Gratis, zonder verwijzing en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. 

Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.

Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan info@meezuidoostbrabant.nl.

 


Informele zorg

Mensen met een beperking en hun mantelzorgers kunnen ook voor praktische ondersteuning terecht bij MEE. Bijvoorbeeld als u zoekt naar een maatje bij het ondernemen van activiteiten of zelfstandig leren reizen. Of als u behoefte heeft aan logeeropvang of hulp bij het maken van vrienden. Medewerkers Informele zorg bemiddelen tussen hulpvragers en gemotiveerde vrijwilligers. Deze kunnen altijd terugvallen op de ervaring van en ondersteuning door MEE als dat nodig is. Lees meer over vrijwillige hulp.

Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan pth@meezuidoostbrabant.nl.

 


MEE op Weg

MEE op Weg is een training waarbij mensen met een beperking met behulp van een maatje leren om zo zelfstandig mogelijk te reizen.

Bel 040 214 04 04 of stuur een email aan pth@meezuidoostbrabant.nl.