MEE in gemeente Weert

U kunt met al uw vragen of zorgen over leven met een beperking bij MEE terecht. Gratis en zonder verwijzing. Wij denken met u mee en zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt.

Bel 077 396 15 15 of stuur een email aan info@mee-nml.nl.

 


Dit kan MEE nog meer voor u doen: 


Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Ook dan kunt u bij MEE terecht. Gratis, zonder verwijzing en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor.
Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz.

Bel 088 465 34 70 of stuur een email clientondersteuningwlz@demeentgroep.nl

 


 Begeleiding op maat

Heeft u van uw gemeente een indicatie/beschikking kregen voor begeleiding op maat? Dan kan MEE u die begeleiding bieden. Hoe die begeleiding eruit ziet hangt af van uw vraag en situatie. We gaan in ieder geval uit van wat u wilt en kunt. We helpen uw situatie te verbeteren. Als uw doel bereikt is stopt de begeleiding van MEE.

Lees meer over begeleiding op maat in deze folder.

Bel 077 396 15 15 of stuur een email info@mee-nml.nl