MEE voor organisaties

MEE is een betrouwbare samenwerkingspartner. Onze organisatie is onafhankelijk van zorgaanbieders en verleent zelf geen zorg. MEE is landelijk verenigd en lokaal verankerd, dat maakt dat wij zowel landelijk als regionaal een sterke partner zijn.

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE De Meent Groep is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun beperking. Wij hebben uitgebreide ervaring in het krachtiger maken van mensen en hun netwerk. We werken aan duurzame oplossingen, gericht op alle betrokkenen en met blijvend effect.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De MEE-organisaties die onder De Meent Groep vallen, werken in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio ’s-Hertogenbosch en regio Tilburg voor gemeenten, zorgverzekeraars, scholen en andere organisaties. We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet en in de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook werken onze professionals in wijk- en buurtteams.

Specifieke kennis en advies

We hebben ook specifieke kennis en geven advies. We kennen de mogelijkheden van mensen met een beperking om zelf weer grip te krijgen op het leven. Als het nodig is ondersteund met onze korte trainingen, cursussen of trajecten voor professionals of mensen met een beperking. Bovendien werken we met ervaringsdeskundigen om samen meedoen echt mogelijk te maken.