Missie en visie

Onze missie

Meedoen mogelijk maken

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Wij helpen de cliënt om krachtiger te worden en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk. 

 

Onze visie

Ieder mens is uniek en gelijkwaardig aan anderen

Elk mens heeft het recht om zich te ontwikkelen en moet daar ook de kans voor krijgen. Mensen met een beperking moeten in alle aspecten van het maatschappelijk leven zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Daarbij geven zij zelf vorm en inhoud aan hun leven met ondersteuning naar behoefte.