Missie en visie

Onze missie

Meedoen mogelijk maken

MEE ondersteunt kwetsbare mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving en hun talenten inzetten. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Wij helpen de cliënt om krachtiger te worden en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Als kennispartner bij leven met een beperking zetten wij ons in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een (niet zichtbare) beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

 

 

Onze visie

Ieder mens is uniek en gelijkwaardig aan anderen

Elk mens heeft het recht om zich te ontwikkelen en hoort daar de kans voor te krijgen. Mensen met een beperking willen in alle aspecten van het maatschappelijk leven zo zelfstandig mogelijk functioneren. Daarbij geven zij zelf vorm en inhoud aan hun leven met ondersteuning naar behoefte.