Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Nieuwe vorm medezeggenschap

Donderdag 17 september 2020 tekende de Cliëntenraad van MEE De Meent Groep een nieuwe medezeggenschapovereenkomst. In deze overeenkomst spreken de Cliëntenraad en MEE af hoe de medezeggenschap bij MEE De Meent Groep is geregeld.

De Cliëntenraad spreekt officieel namens alle cliënten van MEE De Meent Groep. Ze praat mee over het inhoudelijke beleid van MEE en houdt de uitvoering ervan goed in de gaten. Zij geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de bestuurder en jaarlijks met de Raad van Toezicht.

MEE De Meent Groep heeft cliënten in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio Tilburg en regio ’s-Hertogenbosch. Om zoveel mogelijk cliënten uit deze regio’s te bereiken, spreken de Cliëntenraad en de regiomanagers samen af hoe cliënten uit deze regio’s hun stem kunnen laten horen. Dat kan bijvoorbeeld via een klankbordgroep, themabijeenkomsten, cliëntbijeenkomsten en/of de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit kan per regio verschillen. Zo krijgt de Cliëntenraad vanuit het hele werkgebied signalen en informatie en kan daarmee echt spreken namens alle cliënten. Lees hier meer over de Cliëntenraad.