Hanna en Co LIlian

Campagne over cliëntondersteuning &Co

28 januari 2020

Co: uw persoonlijke gids in de zorg

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn de publiekscampagne ‘Co’ gestart om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. 'Co' staat voor Cliëntondersteuner.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die recht hebben op gratis cliëntondersteuning, dat niet weten. Vooral mensen met een moeilijke vraag op het gebied van zorg en ondersteuning vallen daardoor tussen wal en schip.

Co, uw gids in zorg en ondersteuning

Cliëntondersteuners zijn een gids in zorg en ondersteuning; zij weten welke zorg en ondersteuning er mogelijk is en wijzen de weg hiernaartoe. Hierbij gaan ze uit van de behoefte en wensen van de cliënt. Belangrijk onderdeel van de campagne is de website www.clientondersteuning.co.nl met informatie over cliëntondersteuning en Co voor zowel cliënten als verwijzers. Het gaat daarbij zowel over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) als cliëntondersteuning via de gemeente (Wmo).

Op deze website kunnen cliënten gemakkelijk een Co zoeken. Met ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen, wordt duidelijk gemaakt wat een cliëntondersteuner voor hen kan betekenen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne en de website. De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Hanna, mantelzorger voor haar man Ad, over haar Co Lilian:
"Ik zou iedereen die de weg kwijt is in de zorg willen aanraden een cliënt­ondersteuner te raadplegen.”

Cliëntondersteuning aanvragen kan via de gemeente of via het zorgkantoor

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in de Wet langdurige zorg (Wlz) is vastgelegd dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt, zoals MEE. Anderen kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.

Co, de gids voor zorg en ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten voeren deze wet uit. Inwoners die zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben, kunnen contact opnemen met hun gemeente. Bijvoorbeeld via het wijkteam, zorgloket of informatiepunt. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam. Het overgrote deel van de gemeenten neemt cliëntondersteuning bij MEE af. Kijk hier voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw gemeente.

Co, uw persoonlijk gids in de zorg (Wlz)

Zorgkantoren regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt. Het is bij alle zorgkantoren mogelijk om onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE aan te vragen. Lees hier wat MEE voor u kan doen.

Cliëntondersteuning van MEE

MEE is met ongeveer 2000 cliëntondersteuners de grootste landelijke aanbieder van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners van MEE werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. Deze cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt, zodat deze zelf weloverwogen keuzes kan maken.