Samenwerking in Meierijstad bekrachtigd

09 juli 2018

Op 6 juli 2018 ondertekenden ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Lumens, MEE regio ‘s-Hertogenbosch en Juvans in ’t Spectrum in Schijndel een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee leggen zij officieel vast dat zij hun krachten blijven bundelen ten gunste van de inwoners van Meierijstad.

Eus Witlox, wethouder zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid in Meierijstad is getuige van dit moment: “Jullie hebben jezelf overstegen. Het vraagt lef om te kijken naar de snijvlakken van je eigen organisatie. Jullie doen dat! En daar ben ik heel blij mee.”

De vijf organisaties werken onderling intensief samen, en doen dat ook met andere organisaties en in het bijzonder de inwoners van Meierijstad zelf. Zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden, in hun eigen omgeving.

Voor de inwoners betekent dit concreet dat voor hen duidelijk is welke mogelijkheden er in hun buurt zijn op het gebied van maatschappelijke hulp en ondersteuning. Hierbij is het voorkomen van problemen een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak. Inwoners worden aangemoedigd om zelf en met het eigen netwerk problemen op te lossen. Daarin worden zij indien nodig ondersteund door de organisaties.