Steunpunt Zelfhulp en Breed Welzijn tekenen convenant

18 september 2018

Bij problemen of bijvoorbeeld bij ziekte kan lotgenotencontact erg belangrijk zijn. Je deelt ervaringen met mensen die hetzelfde meemaken en je steunt elkaar. Het Steunpunt Zelfhulp in ’s-Hertogenbosch & Regio gaat samenwerken met de Buurtteams van Breed Welzijn in de stad. De samenwerking was er informeel al langer. Maar met de ondertekening van een gezamenlijk convenant op 18 september maken de organisaties zich samen sterk voor een brede toegankelijkheid van zelfhulp en zelfhulpgroepen in Den Bosch.

Zelfhulp is waardevol

Steunpunt Zelfhulp is een waardevolle aanvulling op professionele hulp. Zelfhulpgroepen zijn heel divers en deelnemers komen uit alle lagen van de bevolking. Maar elke groep werkt zelfstandig
en anoniem, is georganiseerd rond een ziekte of probleem en niet gebonden aan gemeentegrenzen.
Via Steunpunt Zelfhulp kunnen mensen aansluiten bij een grote variatie aan zelfhulpgroepen. Van AA en Roze draak (grootouders die hun kleinkinderen niet kunnen zien) tot veteranengroep de Oude Stomp. Maar ook bij eenzaamheid, rouwverwerking, ervaringen met geweld of psychische / psychiatrische problematiek kan een zelfhulpgroep veel betekenen voor mensen.

Samenwerking met Breed Welzijn

Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch is een samenwerking van Welzijn Divers, Juvans Maatschappelijk Werk en MEE. Georganiseerd in 9 Buurtteams bieden professionals van de 3 organisaties basisondersteuning aan inwoners in alle buurten en wijken van ’s-Hertogenbosch. De ondersteuning is laagdrempelig en vrij toegankelijk. Via de Buurtteams is informatie over zelfhulp en zelfhulpgroepen snel bij grote groepen inwoners.

Convenant

De samenwerkende partners gaan gezamenlijk inwoners informeren en voorlichten over het bestaan van zelfhulp en zelfhulpgroepen in de regio ’s-Hertogenbosch. Steunpunt Zelfhulp haakt aan bij de Buurtteams Breed Welzijn en dat maakt het verwijzen van cliënten richting zelfhulp sneller en gemakkelijker. Ook zullen de professionele organisaties de methode zelfhulp vaker inpassen in hun ondersteuningsaanbod.