Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Basistraining LVB en psychiatrie

Psychiatrische stoornissen komen vaak voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een LVB hebben drie tot vijf keer vaker een psychiatrische stoornis dan mensen zonder een LVB. De maatschappij is complex, waardoor mensen met een LVB moeilijkheden tegen komen en gefrustreerd kunnen raken. Mensen met een LVB hebben vaak een verminderd sociaal aanpassingsvermogen. Daardoor is het risico groter dat zij een psychiatrische aandoening ontwikkelen. De kwetsbaarheid voor een psychiatrische aandoening wordt bepaald door aanleg, opvoeding en levenservaringen.

Inhoud training

De basistraining LVB en psychiatrie richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met een LVB in combinatie met psychiatrische problemen. Hieronder vallen verschillende psychiatrische stoornissen en aandoeningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stemmingsstoornissen (o.a. depressie), angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen (o.a. Borderline) en psychotische stoornissen.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk komen de diverse psychiatrische stoornissen in de training aan bod. We zoomen in op het herkennen van de kenmerken van iedere aandoening en geven handvatten voor de omgang met deze veelvoorkomende, maar specifieke doelgroep. Ook besteden we aandacht aan verslavingsproblematiek, die samen kan gaan met LVB en een psychiatrische stoornis.

Om deze basistraining te kunnen volgen is het van belang dat deelnemers voldoende theoretische basiskennis hebt over een licht verstandelijke beperking. Is deze basiskennis nog niet voldoende aanwezig, dan kan een extra kennismodule ‘herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking’ aan de training worden toegevoegd.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 6 punten per training krijgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en de kosten van de training contact op met: Ilse Op de Laak, Programmamanager MEE Academie via 06 433 665 32 of MEEacademie@meedemeentgroep.nl