Navigatie

Basistraining werken vanuit Sociale Netwerk Versterking

Je werkt in een organisatie waar je de ruimte krijgt om volgens Sociale Netwerk Versterking te werken en je werkt met burgers die plannen willen maken voor de toekomst. Je wilt hen, samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn, laten groeien in zelfvertrouwen, zelf-kunnen en eigen regie. Dit wil je doen vanuit een gemeenschappelijke en eenduidige werkwijze. De Basistraining leert je om Sociale Netwerk Versterking in de praktijk uit te voeren. Bij het geven van de training werken we volgens de geldende Corona maatregelen.

Inhoud

Je leert werken vanuit een faciliterende basishouding. Problemen overnemen en oplossen wordt: begeleiden van proces. Als procesbegeleider faciliteer je de burger in het maken van een eigen plan voor de toekomst. Je krijgt instrumenten aangereikt om samen met de klant zijn netwerk te verkennen, te versterken en te activeren. Je ervaart het eigen oplossingsvermogen van de klant en zijn sociale netwerk. Tijdens de trainingsperiode pas je de nieuwe vaardigheden in de praktijk toe en reflecteer je je ervaringen tijdens de trainingsdagen.

Doel/resultaat

De deelnemers:

  • vertalen de kanteling naar hun eigen veranderende rol (van ondersteuner naar procesbegeleider);
  • hebben kennis van instrumenten waarmee zij het Sociaal Netwerk in kaart kunnen brengen;
  • kunnen deze instrumenten gebruiken naast de huidige instrumenten binnen hun team;
  • hebben kennis van tools, inzicht in houdingsaspecten en handreikingen gekregen Sociale Netwerk Versterking in de praktijk uit te gaan voeren.

Voor wie

Medewerkers die Sociale Netwerk Versterking in de praktijk gaan uitvoeren.

Duur en deelnemers

De Basistraining duurt vier dagen. Er kunnen 12 personen deelnemen.

Geaccrediteerd

De Basistraining Sociale Netwerk Versterking is geaccrediteerd voor SKJ (37 punten) en voor Registerplein (36 punten).

Aanmelden of meer informatie

Meld je direct aan via open inschrijving of klik hier voor een in-company training.