Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Trainingen en workshops Sociale Netwerk Versterking

Ons trainingsaanbod is ingedeeld in de drie fasen van implementatie van Sociale Netwerk Versterking in een organisatie.

Fase 1: De neuzen in één richting

Wat betekent het werken vanuit Sociale Netwerk Versterking voor medewerkers en organisatie? Daarin nemen we u mee in een workshop en/of kick-off. Het volgen van een workshop en/kick-off voorafgaand aan de basistraining draagt bij aan een optimaal effect van de basistraining. U wordt op voorhand meegenomen in de omslag in denken.

Werken vanuit Sociale Netwerk Versterking vraagt een kanteling van de hele organisatie. Daarom is het belangrijk dat coaches en leidinggevenden medewerkers hierin kunnen ondersteunen en begeleiden.

Fase 2: Scholing

Medewerkers en management hebben een beeld van wat Sociale Netwerk Versterking is en wat nodig is dit binnen de organisatie te implementeren. Vervolgens bieden we medewerkers in de basistraining de tools, vaardigheden en inzicht in houdingsaspecten om Sociale Netwerk Versterking toe te passen in de praktijk.

Fase 3: Implementatie / borging

Een belangrijke succesfactor bij een goede implementatie en borging van Sociale Netwerk Versterking, is het coachen van medewerkers op het denken en handelen vanuit Sociale Netwerk Versterking in de praktijk. Juist door het maken van de koppeling tussen leren én werken in de praktijk, is het uiteindelijke leerrendement voor iedereen, medewerkers én management, zo groot mogelijk.

Middels e-learning opleidingen herhaal je de theorie die je over dit specifiek onderwerp hebt geleerd tijdens de Basistraining Werken vanuit Sociale Netwerk Versterking. Je gaat dieper in op de theorie en past deze toe in je werk.

Trainers/coaches

De coaches en gecertificeerde trainers komen uit het werkveld. Zij werken als consulent in de praktijk en ondersteunen kwetsbare burgers. Zij beschikken over actuele casuïstiek, jarenlange werkervaring en zijn bekend met de ontwikkelingen in het sociale domein.

Wij verzorgen deze trainingen in-company.
Naast deze trainingen bieden we ook maatwerktrajecten.

MEE De Meent Groep is een CRKBO-erkend leerbedrijf.