Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Training herkennen van en omgaan met mensen met autisme

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u bij een autisme vriendelijke benadering.

MEE De Meent Groep biedt daarom een geaccrediteerde training aan professionals: Herkennen van en omgaan met mensen met autisme. De basistraining bestaat uit twee bijeenkomsten. Deelnemers doen kennis op over autisme en ervaren hoe het is om een autisme spectrum stoornis te hebben. Een eventuele derde bijeenkomst richt zich op toepassing in de praktijk van de deelnemer. MEE verzorgt de training zowel op basis van open inschrijving als in-company.

Basistraining

In een training van twee dagdelen krijgen deelnemers informatie over mensen met autisme. In het eerste trainingsdeel geven we de deelnemers een theoretisch kader. Wanneer spreken we van een autisme spectrum stoornis. Welke oorzaak kan autisme hebben? Wat is contextblindheid? De verschillende termen worden toegelicht en deelnemers krijgen zicht op de verschillende uitingsvormen van autisme. En hoe zij autisme kunnen signaleren. De theorie wordt door de trainer door middel van voorbeelden vertaald naar de praktijk. We werken in groepen van maximaal 12 deelnemers zodat er interactie mogelijk is en de deelnemers vragen kunnen stellen aan de trainer.

In de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op het aanpassen van eigen communicatie en houding. Ook krijgen de deelnemers een aantal ervaringsoefeningen. Tevens is er de gelegenheid om praktijksituaties te bespreken.

Ervaringsdeskundige

Tijdens de training vertelt indien mogelijk een ervaringsdeskundige zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen vragen stellen aan de ervaringsdeskundige. Want niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet werkt.

Resultaat

Na deze training:

  • Weet u wat kenmerken zijn van autisme.
  • Kunt u beter inschatten wanneer er sprake is van autisme.
  • Heeft u ervaren hoe het is om verschillende prikkels tegelijkertijd binnen te krijgen.
  • Heeft u ervaren waar mensen met autisme tegenaan kunnen lopen in onze (complexe) maatschappij en wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
  • Heeft u praktische tips gekregen over hoe met mensen met autisme om te gaan en hoe u uw communicatie kunt aanpassen.
  • Heeft u door het verhaal van de ervaringsdeskundige een beeld gekregen van wat leven met autisme voor iemand kan betekenen.

Voor wie

Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met autisme werkt.

Aantal deelnemers

Er kunnen 12 personen deelnemen.

Locatie (bij een live training)

Zolang de Coronamaatregelen nodig zijn, werken we bij voorkeur online of op één van onze eigen locaties. Deze zijn hier speciaal voor ingericht. Als u als opdrachtgever gebruik wilt maken van een eigen locatie dan kan dat in overleg. We hebben een protocol waarin staat waar de locatie aan moet voldoen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 6 punten voor de basistraining krijgen en 3 punten voor het eventueel extra te volgen dagdeel Autisme in de praktijk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en de kosten van de training contact op met: Ilse Op de Laak, Programmamanager MEE Academie, via 06 433 665 32 of MEEacademie@meedemeentgroep.nl