Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz

Per 1 januari 2021 maken ongeveer 11.000 cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de overstap naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat voor alle mensen met een psychische aandoening – al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap – de afweging moet worden gemaakt of zij in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. Zij krijgen nu nog zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Om welke mensen gaat het?

Het gaat om cliënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Door de toegang tot de Wlz voor hen mogelijk te maken, kan beter passende, langdurige zorg worden geregeld die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt. Zij hebben meer zekerheid over de zorg die ze op lange termijn nodig hebben.

Zorgen voor een juiste afweging tussen Wlz en Wmo

De complexiteit van deze cliënten vraagt om specifieke kennis en expertise om een juiste afweging te maken tussen de Wlz en de Wmo. Dit is in de eerste plaats in het belang van de cliënt, maar ook de gemeente en de zorgaanbieder hebben hier baat bij. Bovendien kan het de kwetsbaarheid van de cliënt vergroten wanneer de betrokken zorgaanbieder niet gecontracteerd is voor het leveren van zorg binnen de Wlz. Daarom is het belangrijk dat erop toegezien wordt dat dit zorgvuldig gebeurt.

Wat kan MEE betekenen?

De onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE zijn ervaren in het ondersteunen bij aanvragen voor Wlz-indicaties. Zij hebben uitgebreide kennis en expertise over mensen met een beperking en wet- en regelgeving. Daardoor kunnen zij een deskundig en onderbouwd advies geven dat aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt en de wet. MEE voert tevens de onafhankelijke cliëntondersteuning uit binnen de Wlz in opdracht van de zorgkantoren. Hierdoor kunnen wij ook zorgen voor een soepele overgang naar de Wlz en cliënten daarin waar nodig verder wegwijs maken en ondersteunen.

Complete en deskundige aanvragen

Dankzij onze expertise is 80% van de Wlz-aanvragen die MEE heeft begeleid toegekend. De cliënt is verzekerd van een gedegen, complete en professionele aanvraag. De ervaring leert dat het CIZ door het complete aanleveren van gegevens sneller beslissingen kan nemen. En dat deze vaker positief zijn gezien de wetenschap dat de MEE-cliëntondersteuner zelf al een deskundige inschatting heeft gemaakt met betrekking tot de haalbaarheid van de aanvraag.

Onafhankelijke positie

De onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE zijn apart gepositioneerd binnen MEE De Meent Groep. Daardoor zijn ze onafhankelijk. Door hen in te zetten bij het bieden van informatie, advies en/of ondersteuning bij het aanvragen van Wlz-indicaties wordt voorkomen dat mensen onterecht uit de Wlz worden gehouden of in de Wlz worden geholpen. Omwille hiervan kan de onafhankelijke positie, kennis en expertise van de MEE cliëntondersteuners van meerwaarde zijn.

MEE voor een soepele overgang

Wij denken graag met uw gemeente of zorgorganisatie mee. Ook spreken we u graag over wat wij in deze situatie voor uw gemeente of zorgorganisatie en de betreffende GGZ-cliënten kan betekenen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de overgang naar de Wlz voor zowel uw gemeente, zorgorganisatie als de betreffende cliënten soepel en eerlijk verloopt.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden contact op met Anton Minkels, programmamanager onafhankelijke cliëntondersteuning.

Gemeente Apeldoorn schakelt cliëntondersteuners in voor advies overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz. Lees het hier.