Navigatie

Rapport Impact Sociale Netwerk Versterking

In opdracht van de Kennisalliantie SNV zijn casussen van 5 MEE organisaties geanalyseerd. Bij de casussen is de werkwijze Sociale Netwerk Versterking toegepast. In dit rapport leest u wat het effect van Sociale Netwerk Versterking is bij de klanten. En wat de opbrengst daarvan is voor de maatschappij.

MEE faciliteert de cliënt en zijn netwerk om samen een plan te ontwikkelen. We noemen dit Sociale Netwerk Versterking.

Download rapport