Navigatie

Wat verandert er als je 18 wordt

Een brochure voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die bijna 18 jaar worden.

Er verandert veel als je 18 jaar wordt. Je bent dan voor de wet volwassen. Dit betekent dat je zelf een aantal dingen mag of moet regelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om geldzaken, verzekeringen, wonen, werken en school. In dit boekje staan al deze zaken stap voor stap uitgelegd.

Bekijk hier de brochure.