Navigatie

2018

Ondersteuner, trainer, kartrekker, verschilmaker. Jaarbeeld van MEE De Meent Groep in 2018.

MEE is er voor mensen met een beperking op die momenten dat zij ondersteuning nodig hebben. Zodat zij mee kunnen doen in een samenleving die steeds ingewikkelder en sneller wordt. Download ons jaarbeeld.