Navigatie

Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft medezeggenschap over het inhoudelijke beleid van MEE en houdt de uitvoering ervan goed in de gaten.

De cliëntenraad adviseert over het beleid van MEE De Meent Groep. Zij geven de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld: de bestuurder van MEE De Meent Groep wil mogelijk de dienstverleningsovereenkomst voor cliënten veranderen. De cliëntenraad wordt gevraagd hierover te adviseren. De bestuurder neemt dit advies ter harte en besluit daarna of de dienstverleningsovereenkomst inderdaad verandert.

De leden van de cliëntenraad spreken namens alle cliënten van MEE De Meent Groep. Zij zijn dus vertegenwoordigers van alle MEE-cliënten.

De rechten van de cliëntenraad

MEE De Meent Groep heeft de inspraak geregeld langs de lijn en bedoeling van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit betekent:

  1. Adviesrecht: De raad mag gevraagd en ongevraagd advies geven. Bovendien is MEE bij een groot aantal onderwerpen verplicht advies te vragen. Bijvoorbeeld over nieuwe vormen van dienstverlening, het kwaliteitsbeleid, de benoeming van de personen die de hoogste leiding hebben, bij wijzigingen van de werkzaamheden, de klachtenprocedure en het jaarplan. Op basis van het advies van de cliëntenraad wordt een besluit genomen.
  2. Recht op informatie, middelen en ondersteuning: MEE is verplicht de raad alle informatie, middelen en ondersteuning te geven die de cliëntenraad nodig heeft om te kunnen functioneren.

De relatie tussen cliëntenraad en MEE De Meent Groep is geregeld in een overeenkomst.

De cliëntenraad bestaat uit

De samenstelling van de cliëntenraad moet een goede afspiegeling zijn van de cliënten van MEE. De raad bestaat uit (ex)cliënten van MEE of potentiële cliënten, hun (wettelijke) vertegenwoordigers of mensen met affiniteit tot de doelgroep.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties en/of ideeën? Of heeft u interesse om lid te worden, mits er een functie beschikbaar is? Neem dan contact op met manager van de regio waarin u woont. Klik hier voor onze contactgegevens.