Jongeren zitten op oranje bankjes op school

Programma's voor scholen

MEE geeft diverse cursussen voor leerlingen op praktijkscholen of voortgezet speciaal onderwijs. Deze zijn gericht op:

De programma's worden in samenwerking met de school verzorgd.