1. MEE Trend- en Signaleringsrapport 2018

  PDF Document, 4.38 MB

  Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen

  Download Lees meer over het rapport
 2. FLYER: Vrijwillige ondersteuning op maat voor mensen met een beperking

  PDF Document, 0.12 MB

  Vrijwilligers bij MEE Zuidoost Brabant helpen mensen met een beperking bij praktische vragen. Hoe dit in zijn werk gaat en welke ondersteuning wordt geboden leest u in deze flyer.

  Download Lees meer
 3. MEE De Meent Groep in 2017

  PDF Document, 2.19 MB

  Zo maakte MEE in 2017 meedoen mogelijk.

  Download Bekijk hier ons jaarbericht
 4. FOLDER: Begeleiding bij leven met een beperking in Noord en Midden Limburg

  PDF Document, 0.43 MB

  Heeft u een indicatie/beschikking van uw gemeente voor begeleiding op maat? Dan kunt u MEE inschakelen.

  Download Bekijk hier de folder
 5. FOLDER: Onafhankelijke cliëntondersteuning organiseren in gemeenten

  PDF Document, 0.17 MB

  Gemeente richten onafhankelijke cliëntondersteuning lokaal in. Samenwerking tussen vrijwilligers en professionals kan een laagdrempelige invulling zijn.

  Download Lees meer
 6. Jaarverslag en jaarrekeningen 2018

  Met het jaarverslag en de jaarrekeningen 2018 leggen we verantwoording af over de wijze waarop het beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd. Naast financiële gegevens en productiecijfers geeft het document ook inzicht in de structuur, kwaliteit en de medezeggenschap van de stichtingen.

  Bekijk hier het jaarverslag en de jaarrekeningen 2018
 7. Rapport Impact Sociale Netwerk Versterking

  PDF Document, 0.81 MB

  In opdracht van de Kennisalliantie SNV zijn casussen van 5 MEE organisaties geanalyseerd. Bij de casussen is de werkwijze Sociale Netwerk Versterking toegepast. In dit rapport leest u wat het effect van Sociale Netwerk Versterking is bij de klanten. En wat de opbrengst daarvan is voor de maatschappij.

  Download Lees meer
 8. MEE Trend- en signaleringsrapport 2019: Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen

  PDF Document, 5.61 MB

  Op 19 juni 2019 bracht MEE het Trend- en signaleringsrapport 2019 uit. Hierin is te lezen hoe mensen met een beperking nog steeds vastlopen in wet- en regelgeving, die juist bedoeld zijn om hen te helpen. Vaak leidt dit tot schrijnende situaties.

  Download Lees meer en bekijk het rapport
 9. MEE De Meent Groep in 2018

  PDF Document, 3.97 MB

  Ondersteuner, trainer, kartrekker, verschilmaker. Jaarbeeld van MEE De Meent Groep in 2018.

  Download Bekijk wat wij in 2018 deden voor en met onze cliënten
 10. NIEUWSBRIEF: relaties juli 2019

  Extern bestand

  Lees MEE over koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning, Open hiringTM, gesubsidieerde trainingen, jaarbeeld 2018 en meer!

  Download Lees hier de nieuwsbrief