Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Meent Groep oefent toezicht uit op De Meent Groep en de aangesloten MEE-organisaties. In de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht (inclusief bijlagen) en het reglement van de Raad van Bestuur is duidelijk neergelegd welke besluiten goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en de wijze waarop de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.


Samenstelling Raad van Toezicht

  • Joost Blauw, voorzitter, lid sinds 1/1/2016
  • Martin v.d. Ruit, vicevoorzitter, lid sinds 1/1/2017
  • Paul van Gennip, lid sinds 21/12/2012
  • Sanne-Lot van Ulzen, lid sinds 1/1/2016
  • Peter Notten, lid sinds 1/7/2017
  • Ger Peeters, lid sinds 1/7/2017