Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van MEE De Meent Groep oefent toezicht uit op MEE De Meent Groep. In de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht (inclusief bijlagen) en het reglement van de Raad van Bestuur is duidelijk neergelegd welke besluiten goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en de wijze waarop de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is conform de WNT (zie hier de jaarrekeningen).

 

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Joost Blauw, voorzitter, lid sinds 1/1/2016
  • Martin v.d. Ruit, vicevoorzitter, lid sinds 1/1/2017
  • Sanne-Lot van Ulzen, lid sinds 1/1/2016
  • Karin Krol-Simons, lid sinds 8/2/2018
  • Jeanny van den Berg, lid sinds 1/3/2019