Stichting Ondersteuning Activiteiten

De Stichting Ondersteuning Activiteiten De Meent Groep:

  • Stelt middelen beschikbaar voor innovatieprojecten van MEE-organisaties die aangesloten zijn bij De Meent Groep.
  • Vraagt subsidies, schenkingen en donaties aan voor innovatieprojecten van MEE-organisaties die aangesloten zijn bij De Meent Groep, ontvangt en beheert deze.
  • Ontvangt middelen uit fondsen ten behoeve van individuele voorzieningen (die anders niet gefinancierd kunnen worden) voor cliënten van MEE-organisaties die aangesloten zijn bij De Meent Groep, en stort deze door.

Bekijk hier het beleidsplan van de Stichting Ondersteuning Activiteiten De Meent Groep.

Bekijk hier de jaarrekening 2016.

Bekijk hier de jaarrekening 2017.