Stichting Ondersteuning Activiteiten

De Stichting Ondersteuning Activiteiten De Meent Groep:

  • Stelt middelen beschikbaar voor innovatieprojecten van MEE-organisaties die aangesloten zijn bij De Meent Groep.
  • Vraagt subsidies, schenkingen en donaties aan voor innovatieprojecten van MEE-organisaties die aangesloten zijn bij De Meent Groep, ontvangt en beheert deze.
  • Ontvangt middelen uit fondsen ten behoeve van individuele voorzieningen (die anders niet gefinancierd kunnen worden) voor cliënten van MEE-organisaties die aangesloten zijn bij De Meent Groep, en stort deze door.

Bekijk hier het beleidsplan van de Stichting Ondersteuning Activiteiten De Meent Groep.

Bekijk hier de jaarrekeningen: