Vrijwilligers aan tafel doen oefening uit training ABC

Trainingen voor vrijwilligers

MEE ontwikkelt en verzorgt trainingen op maat voor vrijwilligers in de dienstverlenende sector, het bedrijfsleven en non-profit zoals onderwijs, zorg, gemeenten en welzijnswerk.

Wij geven trainingen over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking (licht verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel) .Tijdens deze trainingen leert u wat de betreffende beperking inhoudt. U leert wat belangrijk is in de communicatie met mensen die deze beperking hebben en u krijgt praktische tips over hoe met mensen met een beperking binnen uw vrijwilligerswerk om te gaan.

Ook hebben we voor vrijwilligers twee workshops die aansluiten bij de werkwijze vanuit Sociale Netwerk Versterking: "De kunst van het ontmoeten" en "De kunst van het vragen stellen". Daarnaast is er een uitgebreidere training voor Netwerkcoach.

Voor aankomend vrijwillige cliëntondersteuners is er de leergang Informele cliëntondersteuner.

Onze trainers werken dagelijks met mensen met een beperking en delen hun kennis en ervaring met u. Wanneer u als vrijwilliger goed kunt aansluiten bij mensen met een beperking, dan helpt u hen om mee te doen in de samenleving.

Ervaringsdeskundigen

Tijdens onze trainingen sluit vaak een ervaringsdeskundige aan, die vertelt over leven met een beperking. Samen met de trainer geeft de ervaringsdeskundige vanuit zijn/haar perspectief informatie over leven met een beperking.

Locatie

De trainingen worden over het algemeen in company / op locatie gegeven. Een aantal trainingen verzorgen wij in samenwerking met andere organisaties.

Trainingen voor vrijwilligers

  • Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking: een incompanytraining van twee dagdelen over het herkennen van en omgaan met volwassenen of kinderen met een licht verstandelijke beperking. Praktijkbijeenkomsten behoren tot de mogelijkheid.
  • Herkennen van en omgaan met mensen met autisme: een incompanytraining van twee dagdelen over het herkennen van en omgaan met volwassenen of kinderen met een autismespectrumstoornis. Praktijkbijeenkomsten behoren tot de mogelijkheid.
  • Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel: een incompanytraining van twee dagdelen over het herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Praktijkbijeenkomsten behoren tot de mogelijkheid.
  • Alle kinderen doen MEE! : een training voor begeleiders van (sport)verenigingen over hoe om te gaan met jongeren met bijzonder gedrag.
  • De kunst van ontmoeten en De kunst van vragen stellen: een training van twee bijeenkomsten die aansluit bij de visie Sociale Netwerk Versterking. Mensen die werken als vrijwilliger maken in deze training kennis met de kunst van ontmoeten en de kunst van vragen stellen.
  • Basistraining Netwerkcoach: een training van twee dagen en twee dagdelen. Vanuit de visie Sociale Netwerk Versterking leren vrijwilligers hoe zij klanten kunnen faciliteren zelf actie te ondernemen om aan hun eenzaamheid te werken.
  • Informeel en goed opgeleid: Leergang voor (aankomende) informele cliëntondersteuners. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten. Na het volgen van de training zijn de deelnemers goed toegerust om hun taken als cliëntondersteuner te vervullen.

Met diverse gemeenten zijn afspraken gemaakt rondom de financiering van het trainingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en scholen. Neem voor meer informatie contact met ons op.