Navigatie

Vragen?

Neem dan contact met ons op!

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken. Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u bij een autisme vriendelijke benadering.

MEE De Meent Groep biedt daarom een training aan vrijwilligers: Herkennen van en omgaan met mensen met autisme. De basistraining bestaat uit twee bijeenkomsten, deelnemers doen kennis op over autisme en ervaren hoe het is om autisme te hebben.

Basistraining

Het eerste deel van deze training kan zowel live als in een webtraining geboden worden. De deelnemers krijgen informatie over mensen met autisme. We geven de deelnemers een theoretisch kader. Wanneer spreken we van een autisme spectrum stoornis? Welke oorzaak kan autisme hebben? Wat is contextblindheid? De verschillende termen worden toegelicht en deelnemers krijgen zicht op de verschillende uitingsvormen van autisme. En hoe zij autisme kunnen signaleren. De theorie wordt door de trainer door middel van voorbeelden vertaald naar de praktijk.

Het tweede deel van de training bestaat uit een live bijeenkomst. Wij nemen daarbij uiteraard de nodige Coronamaatregelen, 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen wordt gewaarborgd. In deze bijeenkomst herhalen we een stukje van de theorie en gaan we dieper in op het aanpassen van je communicatie en houding. Ook krijgen de deelnemers een aantal ervaringsoefeningen. Tevens is er de gelegenheid om praktijksituaties te bespreken.

Resultaat

  • U ervaart hoeveel moeite het kost om een denkpatroon los te laten en over te schakelen naar een nieuw denkpatroon.
  • U beleeft zelf wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
  • U ervaart hoe het is om verschillende prikkels tegelijkertijd binnen te krijgen.
  • U voelt hoe het is om frustraties te ervaren, die mensen met autisme ook kunnen hebben.
  • U begrijpt hoe het brein werkt van iemand met en iemand zonder autisme.
  • U weet wat kenmerken zijn van mensen met autisme.
  • U begrijpt hoe de kenmerken van invloed zijn op het functioneren van iemand met autisme.
  • U snapt het belang van het aanpassen van de communicatie voor mensen met autisme.
  • U weet hoe met mensen met autisme om te gaan, aan de hand van ontvangen tips.

Ervaringsdeskundige

Tijdens de training vertelt een ervaringsdeskundige indien mogelijk zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om autisme te hebben en welke tips de ervaringsdeskundige voor hen heeft. Want niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet werkt.

Voor wie

Deze training is voor iedereen die als vrijwilliger te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met autisme.

Aantal deelnemers en duur

We werken met groepen tot 12 personen afhankelijk van de grootte van de ruimte. De bijeenkomsten duren ongeveer 2,5 uur.

Locatie

Zolang de Coronamaatregelen nodig zijn, werken we bij voorkeur op één van onze eigen locaties. Deze zijn hier speciaal voor ingericht. Als u als opdrachtgever gebruik wilt maken van een eigen locatie dan kan dat in overleg. We hebben een protocol waar in staat waar de locatie aan moet voldoen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en de kosten van de training contact op met: Ilse Op de Laak, Programmamanager MEE Academie via 06 433 665 32 of MEEacademie@meedemeentgroep.nl.

Dit betreft een in company training. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.