Navigatie

Ilse Op de Laak

Programma Smart met Geld

Hoe leren we kwetsbare jongeren goed om te gaan met geld? Ze zijn vaak erg gevoelig voor verleidingen terwijl hun portemonnee het meestal niet toelaat. Met als gevolg een grotere kans op financiële problemen en schulden.

In het programma Smart met Geld leren jongeren heel praktisch hoe ze met geld om kunnen gaan. De nadruk ligt vooral op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid. Met als resultaat: jongeren leren verstandige financiële keuzes te maken en beter hun grenzen aan te geven. Smart met Geld bestaat uit verschillende onderdelen die samen een integrale aanpak vormen.

Voor wie

Smart met Geld richt zich specifiek op jongeren van 15 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. Ook ouders, docenten, jongerenwerkers en verzorgers krijgen bij Smart met Geld concrete ondersteuning om kwetsbare jongeren uit de schulden te houden.

De verschillende onderdelen in het programma Smart met Geld zijn:

  • Financiële weerbaarheidstraining voor jongeren: Leerlingen van de praktijkschool volgen een training met veel doe-opdrachten. Ze leren verstandige financiële keuzes te maken, zelfstandig om te gaan met geld en zo schulden te voorkomen. Als afsluiting gaan de leerlingen Slim Shoppen en het geleerde in de praktijk oefenen.
  • Themabijeenkomsten voor ouders: Ouders spelen een belangrijke rol bij het sturen en begeleiden van hun kind in het omgaan met geld. In de themabijeenkomsten krijgen ouders handvatten en praktische tips voor de financiële opvoeding van hun kind. Ook presenteren de leerlingen aan hun ouders wat zij geleerd hebben. Hierdoor beklijft het beter en kunnen ouders thuis goed aansluiten op de onderwerpen uit de training.
  • Lokale platforms voor professionals: Smart met geld stimuleert onderlinge samenwerking tussen de betrokken lokale partners. Tijdens een platformbijeenkomst in de eigen gemeente staat de vraag centraal: Wat is in onze gemeente nodig om te voorkomen dat kwetsbare jongeren financieel in de problemen komen en hoe kunnen we met elkaar een passende aanpak realiseren?
  • Landelijk netwerk Smart met Geld: Het netwerk bestaat uit organisaties in heel Nederland die met Smart met Geld werken. Tijdens netwerkbijeenkomsten en via het digitaal platform wisselen zij kennis en ervaringen uit en denken actief mee over doorontwikkeling van het project Smart met Geld.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Op de Laak, coordinator trainingen.

Dit betreft een in company training. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.