Navigatie

Ilse Op de Laak

Training LVB en bewindvoering

Werk jij als bewindvoerder, curator of mentor en stel je jezelf regelmatig één van onderstaande vragen?

 • wat kan mijn cliënt aan en wat niet?
 • hoe moet ik omgaan met mijn cliënt met LVB als ik word uitgescholden?
 • wat is de leerbaarheid van mijn cliënt, kan ik toewerken naar afbouw van bewindvoering?
 • rechters hebben soms geen idee wat een LVB betekent maar besluiten soms wel om bewindvoering te beëindigen, terwijl mijn cliënt echt ondersteuning nodig heeft. Hoe ga ik hiermee om?
 • ik word wel vijf keer in de week gebeld met een vraag van mijn cliënt met LVB, ik heb hier geen tijd voor, ik ben geen hulpverlener.

Dan is deze training echt wat voor jou!

Voor de professional is tijdige herkenning belangrijk voor de keuzes die worden gemaakt voor een effectieve begeleiding van deze cliënten. Weten hoe om te gaan met deze - vaak niet zichtbare - beperking geeft vertrouwen tussen mensen en voorkomt onnodig onbegrepen gedrag en escalatiegedrag.

Bij de ontwikkeling van de training heeft MEE samengewerkt met de BPBI - de branchevereniging voor bewindvoering en inkomensbeheerders.

Module 1 Herkennen en signaleren

 • Theorie en kennis over LVB.
 • Herkennen, kenmerken en prevalentie van LVB.
 • Niet ‘willen’ versus niet ‘kunnen’ en bijbehorend gedrag.
 • Mogelijke weerstand bij deze doelgroep – oorzaken/vermijden (zorg) afhankelijkheid.
 • Zelfredzaamheid – in hoeverre is dat wel en niet mogelijk?
 • Signalen van overvraging – waar merk je dat aan bij je cliënt en wat voor effect heeft dat op jou als professional?

Module 2 - Effectieve communicatie en interactie

 • Aandacht voor tips in begeleiding van LVB en verdieping op aangeven van de deelnemers.
 • Helder en begrijpelijk communiceren met mensen met een LVB via mail, telefoon en face-to-face gesprekken.
 • Effectieve en ineffectieve ondersteuningsinterventies.
 • Wat veroorzaakt stress en hoe kun je stress bij de cliënt reduceren?
 • Casuïstiek en vragen uit de beroepspraktijk worden besproken met een ervaringsdeskundige die ook ervaring heeft met bewindvoering. Deze geeft tips en advies aan de deelnemers.
 • Delen van inzichten en ervaringen.

Leerdoelen

 • Kennis ontwikkelen op het gebied van kenmerken en gedrag van LVB.
 • Begrijpen hoe deze kenmerken en bijkomend gedrag ingrijpen op verschillende ontwikkelingsgebieden, taal, zelfstandigheid/zelfredzaamheid, maatschappelijke deelname.
 • Bewustwording hoe de dagelijkse (digitale) samenleving ervaren wordt door mensen met een LVB en wat de mogelijkheden hierin zijn.
 • Resultaatgericht samenwerken van de bewindvoerder met iemand met een LVB.
 • Weten wat specifieke problemen kunnen zijn voor iemand met LVB na een detentieperiode.

Resultaat

 • Kennis over herkennen en signaleren van een LVB bij cliënten.
 • Inzicht hoe de kenmerken van invloed kunnen zijn op het functioneren van iemand met LVB op verschillende levensdomeinen.
 • Kennis en inzicht om werkwijze en communicatie te variëren en aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van een cliënt met LVB.
 • Praktische tips en tools beschikbaar hebben die direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk van de bewindvoerder.
 • Inzicht in verschillende manieren van aanpak afhankelijk van de context waarin de cliënt met LVB zich bevindt.

Voor wie

Deze training richt zich op deskundigheidsbevordering voor bewindvoerders, curatoren en mentoren over het herkennen en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Aantal deelnemers en duur

De training bestaat uit twee modules. De tijdsinvestering is drie uur per module. Er kunnen maximaal 14 personen deelnemen, afhankelijk van de grootte van de ruimte.

Locatie

Zolang de 1,5-meter- en de aangescherpte hygiënemaatregelen gelden, werken we bij voorkeur op één van onze eigen locaties. Deze zijn hier speciaal voor ingericht. Als opdrachtgevers gebruik willen maken van een eigen locatie dan kan dat in overleg. We hebben een protocol waar in staat waar de locatie aan moet voldoen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd voor bewindvoerders aangesloten bij BPBI – 3 punten en bij NBPB – 6 studiepunten.

Meer informatie

Deze training is heel goed te combineren met het Ervaar LVB circuit.

Wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op met Ilse Op de Laak via meeacademie@meedemeentgroep.nl of bel 06 43 36 65 32.

Dit betreft een in company training. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.