Navigatie

Ilse Op de Laak

Verkorte basistraining werken vanuit Sociale Netwerk Versterking

Het is ook mogelijk een verkorte basistraining Sociale Netwerk Versterking te volgen. De inhoud is vergelijkbaar met de reguliere basistraining, maar het trainingstempo ligt hoger en er is minder aandacht/tijd voor:

  • de gedragsverandering die werken vanuit Sociale Netwerk Versterking met zich meebrengt,
  • weerstanden,
  • oefenmomenten,
  • reflectie,
  • dialoog en verdieping.

Inhoud

Tijdens de training krijgen de deelnemers vergelijkbare theorie als in de reguliere basistraining, maar zullen zij vooral direct de vertaalslag maken van de basisvisie naar de praktijk. Ook tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers hiermee aan de slag in hun eigen praktijksituatie. Leren door doen, ervaren en delen!

Doel/resultaat

De deelnemers:

  • vertalen de kanteling naar hun eigen veranderende rol (van ondersteuner naar procesbegeleider);
  • hebben kennis van instrumenten waarmee zij het Sociaal Netwerk in kaart kunnen brengen;
  • kunnen deze instrumenten gebruiken naast de huidige instrumenten binnen hun team;
  • hebben kennis van tools, inzicht in houdingsaspecten en handreikingen gekregen Sociale Netwerk Versterking in de praktijk uit te gaan voeren.

Voor wie

Medewerkers die Sociale Netwerk Versterking in de praktijk gaan uitvoeren.

Duur en deelnemers

De Basistraining duurt 2,5 dag (één hele dag en drie dagdelen). Er kunnen maximaal 14 personen deelnemen.

De mogelijkheid bestaat de Basistraining aan te vullen met de training Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Geaccrediteerd

De Basistraining Sociale Netwerk Versterking is geaccrediteerd voor SKJ (37 punten) en voor Registerplein (36 punten).

Dit betreft een in company training. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.