Vertrouwenspersoon

U kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als u te maken krijgt met ongewenst gedrag door een medewerker van MEE. Met de vertrouwenspersoon kunt u de situatie bespreken en samen tot een oplossing komen.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

  • pesten
  • discriminatie/racisme
  • agressief en gewelddadig gedrag
  • seksuele intimidatie

De vertrouwenspersoon ondersteunt u door:

  • te luisteren
  • samen met u te kijken wat het probleem is
  • advies te geven over mogelijkheden om de problemen aan te pakken
  • samen met u een oplossing te zoeken
  • nazorg na behandeling of formele afhandeling

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Meer informatie

Als u met een vertrouwenspersoon wilt spreken en u bent cliënt van MEE Noordoost Brabant of MEE Noord en Midden Limburg, dan neemt u contact op met Marijke van Weert, regiomanager bij MEE regio Tilburg, telefoon 013 542 41 00.
Cliënten van MEE regio ’s-Hertogenbosch en MEE regio Tilburg, kunnen contact opnemen met Arno van Bommel, regiomanager bij MEE Noord en Midden Limburg ,telefoon 077 396 15 15.

Bij geen gehoor wordt u doorgeschakeld naar de centrale. U kunt hier uw naam en telefoonnummer doorgeven en duidelijk vermelden dat u een vertrouwenspersoon wilt spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.