Vertrouwenspersoon

U kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als u te maken krijgt met ongewenst gedrag door een medewerker van MEE. Met de vertrouwenspersoon kunt u de situatie bespreken en samen tot een oplossing komen.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

 • pesten
 • discriminatie/racisme
 • agressief en gewelddadig gedrag
 • seksuele intimidatie

De vertrouwenspersoon ondersteunt u door:

 • te luisteren
 • samen met u te kijken wat het probleem is
 • advies te geven over mogelijkheden om de problemen aan te pakken
 • samen met u een oplossing te zoeken
 • nazorg na behandeling of formele afhandeling

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Meer informatie

Als u met een vertrouwenspersoon wilt spreken en u bent cliënt van:

 • MEE Noordoost Brabant of MEE regio 's-Hertogenbosch, neemt dan contact op met Marijke van Weert, regiomanager bij MEE regio Tilburg, telefoon 013 542 41 00
 • MEE regio Tilburg, neem dan contact op met Jos Nijland, regiomanager bij MEE Noordoost Brabant, 073 640 17 00
 • MEE Zuidoost Brabant, neem dan contact op met Arno van Bommel, regiomanager bij MEE Noord en Midden Limburg, telefoon 077 396 15 15
 • MEE Noord en Midden Limburg, neem dan contact op met Jeannette van den Tillaart, regiomanager van MEE Zuidoost Brabant, telefoon 040 214 04 04

Bij geen gehoor wordt u doorgeschakeld naar de centrale. U kunt hier uw naam en telefoonnummer doorgeven en duidelijk vermelden dat u een vertrouwenspersoon wilt spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.