Navigatie

Veel gestelde vragen over ervaringsdeskundigen bij MEE


 • Een ervaringsdeskundige heeft ervaring met tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid. Hij of zij kan deze ervaring gebruiken om anderen die in een vergelijkbare situatie zitten te helpen.


 • MEE vindt het belangrijk om ervaringsdeskundigen actief te betrekken bij het werk. Ervaringsdeskundigen gebruiken hun kennis en ervaringen om mensen met een vergelijkbare hulpvraag te helpen. Zij kunnen op veel manieren hun toegevoegde waarde laten zien. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe het is om een beperking te hebben of te leven met iemand met een beperking. Ervaringsdeskundigen en professionals kunnen elkaar daarom prima aanvullen.


 • Ervaringsdeskundigen hebben ervaringen met de zorg of hulpverlening. Zij kunnen omgaan met hun probleem/beperking en met afstand naar hun herstel of leven met een beperking kijken. Hierdoor kunnen ze anderen helpen. Ook familie(mantelzorg) ervaringsdeskundigen kunnen hun ervaringen inzetten. Ervaringsdeskundigen zijn gemotiveerd om anderen te helpen door het delen van hun ervaringen, bijvoorbeeld in hulpverleningsgesprekken, in trainingen voor professionals of in gesprekken met gemeenten of andere organisaties.


 • Ervaringsdeskundigen ondersteunen bijvoorbeeld bij gesprekken met cliënten, brengen hun ervaring in bij cursussen/training en groepsvoorlichtingen en denken mee in beleidsmatige en organisatorische zaken. Inzet gebeurt altijd samen met een medewerker van MEE. De ervaringsdeskundigen worden op maat ingezet op basis van ervaring, voorkeur en mogelijkheden. En afhankelijk van de vragen die er liggen.


 • MEE zet ervaringsdeskundigen in als vrijwilliger. Reis-en parkeerkosten worden vergoed. De vrijwilliger krijgt geen loon, maar wel een vergoeding van € 5,00 per inzet (op declaratiebasis). Er wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld


 • Dit hang af van de wensen en mogelijkheden van de ervaringsdeskundige zelf. Maar ook van de vragen die bij MEE liggen. Inzet vindt dus plaats op basis van oproep en in onderlinge afstemming tussen ervaringsdeskundige en MEE. Er zijn bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen die eens per twee weken worden ingezet, of eens per twee of drie maanden.


 • Je hebt geen specifieke (voor)opleiding nodig om als ervaringsdeskundige bij MEE te werken. Alle ervaringsdeskundigen bij MEE krijgen een interne training van drie dagdelen. Deze training volgen de ervaringsdeskundigen samen met consulenten van MEE. Kun je niet meedoen aan de training, dan bieden we je een passend alternatief.Het centrale thema in de training is gelijkwaardige samenwerking tussen ervaringsdeskundige en consulent. Ervaringsdeskundigen leren welke rollen zij kunnen vervullen en op welke manier zij hun ervaring in kunnen zetten. Consulenten leren wat de toegevoegde waarde is van ervaringsdeskundigen binnen het werk.Ervaringsdeskundigen krijgen, naast de training, een inwerkprogramma waarin zij kennismaken met de organisatie en werkwijze van MEE. Zij krijgen individuele coaching. In groepsbijeenkomst delen ervaringsdeskundigen ervaringen uit de praktijk en wordt op inhoudelijke thema’s ingegaan.


 • Wil je meer weten over ervaringsdeskundigheid in de regio waar jij woont? Heb je een vraag of wil je weten of we in jouw regio ervaringsdeskundigen zoeken? Stuur dan een e-mail aan de coördinator ervaringsdeskundigheid in de regio waar je woont. Of je bij MEE aan de slag kunt als ervaringsdeskundige hangt onder andere af van beschikbare plaatsen en je ervaring.

  Stuur je mail aan:

  Regio Tilburg: Denise de Brouwer, e-mail: d.de.brouwer@meedemeentgroep.nl
  Noordoost Brabant: Priska Hoek, e-mail: p.hoek@meedemeentgroep.nl
  Zuidoost Brabant: Mariet Geurts, e-mail: m.geurts@meedemeentgroep.nl
  Noord en Midden Limburg: Marion Colbers, e-mail: m.colbers@meedemeentgroep.nl
  Regio ’s-Hertogenbosch: Jolijn Kemperman, e-mail: j.kemperman@meedemeentgroep.nl