Navigatie

Logeerkring

Uit logeren, dat klinkt leuk! Maar wat nu als je kind een beperking heeft? Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Wanneer het kind een beperking heeft, legt dit druk op de ouders. Ze vinden het lastiger om een kind uit logeren te brengen, omdat ze het een te grote last vinden voor een ander. Hierdoor loopt de druk steeds verder op en worden de dagelijkse dingen steeds zwaarder. Het kan fijn zijn als je de zorg soms even uit handen kunt geven. Dan is er ruimte om eens andere dingen te doen of extra aandacht aan andere gezinsleden te besteden. Hierin kan de Logeerkring van MEE in Zuidoost Brabant van betekenis zijn.

Logeerkring

De Logeerkring biedt thuiswonende kinderen en jongeren met een beperking en kinderen van ouders met een beperking de mogelijkheid om te logeren bij een vrijwillig gastgezin. Het kind krijgt er ontspanning en plezier voor terug. Daarnaast ziet het kind hoe het in andere gezinnen gaat en leren ze andere mensen en kinderen kennen. Bij de Logeerkring is het belangrijk om te ervaren wat wél kan. Zo doen kinderen, ouders en logeergezin positieve ervaringen op.

Wij zoeken daarom vrijwillige gastgezinnen voor de Logeerkring

Een logeergezin moet een betrouwbare, veilige en gezellige plek bieden aan een logé. Ervaring met mensen met een beperking is niet vereist, een groot hart en de wens een kind mooie ervaringen te bieden wel. MEE Zuidoost Brabant ondersteunt en begeleidt gastgezinnen door middel van deskundigheidstrainingen. Ook vinden er regelmatig gesprekken plaats om te kijken hoe de voortgang verloopt. Er is altijd een consulent op wie teruggevallen kan worden. Wat het gezin verder moet kunnen bieden, hangt af van de wensen en mogelijkheden van de logé en van de ouders/verzorgers. Logeergezinnen worden gescreend via een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Als je je aanmeldt als gastgezin ga je akkoord met een screening middels een VOG.

Match

Logeren is pas echt leuk als het ook goed klikt. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan de inschrijving en kennismaking met de logé en logeergezinnen. We komen bij mensen thuis voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en bieden begeleiding vanaf het moment dat een logé of een logeergezin zich aanmeldt. Na het gesprek of gesprekken besluiten zij of zij mee willen doen aan de Logeerkring. Meedoen is vrijwillig en geen verplichting. We gaan er wel vanuit dat gastgezinnen zich aanmelden voor een langere termijn.

Als er een mogelijke match is tussen een logé en gastgezin wordt er een kennismakingsgesprek gepland. De consulent vanuit MEE Zuidoost Brabant is daarbij aanwezig en zorgt voor de overdracht van informatie die van belang is. Als de eerste ontmoeting tussen logé/ouders/verzorgers en logeergezin voor iedereen positief is, worden er afspraken gemaakt om te wennen. Het is van belang om dit rustig aan op te bouwen, omdat het best spannend is om te gaan logeren. Hoe vaak er wordt gelogeerd, spreken jullie onderling af. Het kan ook zijn dat de logé een keer overdag opgevangen wordt.

Voor wie is de Logeerkring?

  • De Logeerkring is er voor thuiswonende kinderen en jongeren in Zuidoost Brabant die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking, autisme, ADHD, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte. MEE bekijkt of de vraag van het kind niet te complex is voor een vrijwillig gastgezin.
  • De Logeerkring is ook bedoeld voor kinderen en jongeren waarvan de ouders een beperking hebben.

Er is geen beschikking of indicatie nodig voor de Logeerkring, het wordt mogelijk gemaakt door de gemeente. De gemeente en MEE regelen dit onderling.

Woon je in Zuidoost Brabant en heb je interesse om te gaan logeren via de Logeerkring? Bel 040 214 0404 en vraag naar een medewerker van team Informele Ondersteuning. Zij kan je hier meer over vertellen. Je kunt ons ook mailen op meedoen@meedemeentgroep.nl.

Wil je een jonge logé plezier en ontspanning bieden binnen jouw gezin in Zuidoost Brabant? Neem dan contact op met een medewerker van het team Informele Ondersteuning, via telefoonnummer 040 214 0404 of stuur een email naar meedoen@meedemeentgroep.nl.